flexibele mobiliteit in je cafetariaplan? goed idee!

Flexibele mobiliteit in je cafetariaplan?

Dat de vraag naar flexibele mobiliteit dag na dag toeneemt, merken we bij Olympus Mobility maar al te goed. Werknemers willen inderdaad hun mobiliteit kunnen kiezen, zowel hun woon-werkverkeer als hun dienstverplaatsingen.

Nu bestaan er verschillende manieren om je werknemers flexibele mobiliteit aan te bieden. We denken aan het wettelijk mobiliteitsbudget, onkostenbudget, cafetariaplan ….

Maar waarom de zaken niet combineren? Olympus Mobility voorziet nu ook de mogelijkheid om flexibele mobiliteit in jouw cafetariaplan op te nemen. Je werknemer krijgt dan een budget die hij ter beschikking kan stellen van de alternatieve vervoersmiddelen in de Olympus-app. Dat zijn er trouwens veel, we denken aan trein, tram, bus, metro, deelfietsdeelwagen …

Even enkele termen verduidelijken.

1.      Wat is een cafetariaplan?

Werknemers stellen zelf hun loonpakket samen aan de hand van een plan dat de werkgever heeft opgesteld. Concreet betekent dit dat werknemers de mogelijkheid krijgen om delen van hun klassiek loon (een percentage van het maandelijks brutoloon, een bonus, eindejaarspremie …) in te ruilen voor een ander voordeel dat meer aansluit op hun wensen en voorkeuren.

2.      Waarom een cafetariaplan?

Waarom een cafetariaplan zo goed is? Omdat de invoering ervan een win-winsituatie oplevert voor werkgever en werknemer.

 • Voordelen voor de werknemer:
  • Keuzevrijheid: als werknemer vul je zelf je loonpakket in
  • Financieel voordeel: extralegale voordelen betekenen vaak minder socialezekerheidsbijdragen en belastingen
 • Voordelen voor de werkgever:
  • Employer branding: een cafetariaplan geeft een boost aan de employer branding, zeker in kmo’s. Dat is zoals je weet een niet te onderschatten factor in the war for talent
  • Onveranderde loonkost: een cafetariaplan betekent geen meerkost voor de werkgever en is kostenneutraal. Het budget in het cafetariaplan is immers een omzetting van het klassieke loon dat de werkgever hoe dan ook in cash dient uit te keren.

Concrete case van flexibele mobiliteit in een cafetariaplan

We illustreren het bovenstaande even met een concrete case van onze partner-klant KPMG.

Elke werknemer van KPMG kan voor zijn woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen een budget kiezen om te besteden aan de mobiliteitsopties in de Olympus Mobility-app. Om zijn medewerkers te doen kiezen voor alternatieve en flexibele mobiliteit, koppelt KPMG daar een incentive aan vast.

Wat houdt die incentive in? Per dag dat een medewerker gebruikmaakt van de Olympus-app verdient hij of zij 10 euro. Dat bedrag wordt opgeteld bij zijn of haar 13de maand en op het eind van het jaar uitbetaald. Je leest er alles over in ons interview met de Mobility Manager van KPMG, Peter Van de Velde.

Integratie met FIP-tool van SD Worx

Olympus Mobility beseft dat de vraag naar flexibele mobiliteit zal blijven groeien. Daarom zetten we in op een nog betere dienstverlening voor onze prospecten en klanten.

Samen met een van onze partners, SD Worx, hebben we de voorbije maanden inspanningen geleverd voor een integratie met het Flex Income Plan (FIP), het cafetariaplan van SD Worx. Indien een medewerker in de FIP-tool kiest voor Olympus Mobility, dan verloopt alles automatisch:

 • de werknemer ontvangt de nodige informatie,
 • de account wordt aangemaakt in het beheerportaal van Olympus Mobility,
 • en de workload voor de werkgever is minimaal.

Op die manier zetten we in op digitalisering, automatisering en duurzaamheid.

Wil je Olympus Mobility graag integreren in je cafetariaplan?

En je werknemers de kans bieden op een flexibele mobiliteit?

Aarzel niet om ons te contacteren.

mobiliteit een administratief kluwen? weg met die onkostennota!

Met de Olympus Mobility-app van onkostennota naar administratieve eenvoud

Werkgevers willen zoveel mogelijk processen vereenvoudigen door ze te digitaliseren. Hierbij kan Olympus Mobility je helpen, want we blinken uit in alles wat met digitaal mobiliteitsbeheer te maken heeft. Olympus Mobility wil het administratief kluwen dat mobiliteit is – denk aan de onkostennota –, sterk vereenvoudigen. En dat in ieders belang, zowel van werkgever als werknemer.

Interesse in een gratis demo-account?

 • De werknemer krijgt toegang tot de Olympus-app en kan daardoor alle losse tickets, meerrittenkaartenabonnementen, vouchers en/of vervoersbewijzen digitaal aankopen. Je werknemers kiezen in alle vrijheid en eenvoud uit het ruime aanbod aan duurzame vervoersopties. Vlot en snel schakelen ze tussen de bestaande vervoersmodi. Ook meegenomen? Dankzij het budget dat hen ter beschikking wordt gesteld, hoeven ze geen cent meer voor te schieten.
  Het resultaat? Pure tijdswinst, minder stress, meer gemoedsrust, een betere work-lifebalance en meer productiviteit.
 • Stel je als werkgever de Olympus-app ter beschikking van je werknemers, dan behoort het klagen over de administratie die bij mobiliteit komt kijken voorgoed tot het verleden. Gedaan met het verzamelen van onkostennota’s. De enige administratie die je rest is de Olympus-app ter beschikking te stellen van je werknemers en de budgetten in te stellen waarmee ze de alternatieve vervoersmiddelen kunnen gebruiken. Op het eind van de maand ontvang je één enkele factuur die de BTW-recuperatie eenvoudig maakt. Via een aantal rapporten krijg je gericht inzicht in de verplaatsingen van je werknemers.
  Het resultaat? Als bedrijf bespaar je op kosten voor tickets en administratie. Bovendien is het dan eindelijk gedaan met de vele mobiliteitscontracten en het verzamelen van bonnetjes, tickets en onkostennota’s. Wat een luxe!

We tonen de administratieve vereenvoudiging in cijfers aan

Mobiliteit een administratief kluwen? Daar komt het jammer genoeg op neer. Het verwerken en behandelen van onkosten gelinkt aan mobiliteit vragen veel inspanningen van verschillende departementen. We sommen ze even kort op:

 • Werknemer bereidt een onkostennota voor en dient die in.
 • Leidinggevende controleert de bewijsstukken, keurt ze goed en speelt zijn goedkeuring door aan de personeelsdienst.
 • Personeelsdienst regelt vervolgens de terugbetaling via de payroll.

Je merkt het, heel wat mensen spenderen uren aan het verwerken van één onkostennota.

Hieronder vind je een gedetailleerd en cijfermatig overzicht van de financiële impact daarvan.

We berekenen de besparing voor één medewerker die één verplaatsing per maand met de Olympus-app aflegt, en stellen dat tegenover de manuele verwerking van de onkostennota.

De tabel hieronder lijst de verschillende taken op voor het verwerken van een onkostennota, het aantal minuten dat die verwerking in beslag neemt, en een extrapolatie op jaarbasis.

 • In totaal worden er 342 minuten op jaarbasis besteed aan het manueel verwerken van 12 onkostennota’s (1 per maand) van 1 medewerker. Dat komt overeen met 5,70 uur. Aan een uurloon van €45 geeft dat een totale kost weer van €256,50.
 • Indien de medewerker de Olympus-app gebruikt voor de verplaatsingen, dan worden er slechts 51 minuten op jaarbasis administratie aan besteed. Dat komt overeen met 0,85 uur, en een kost van €38,25.
 • Het verschil van €218,25 is dan ook groot, aangezien deze oefening gebaseerd is op één verplaatsing per maand en voor één medewerker.

Houden we rekening met de kost voor de implementatie van Olympus Mobility, dan bedraagt het verschil €155. Dit is een aanzienlijk bedrag aangezien deze oefening gebaseerd is op één verplaatsing per maand en voor één medewerker.

Beeld je eens in hoeveel de besparing bedraagt indien je 20 werknemers hebt die 2 à 3 verplaatsingen per maand afleggen!

Oud nieuws: onkostennota om kilometervergoeding geregeld te krijgen!

Het berekenen en uitbetalen van de kilometervergoeding is administratief tijdrovend, en ook dat kan beter.

Veel bedrijven stimuleren hun werknemers met de fiets naar het werk te komen door hen een kilometervergoeding uit te betalen. De opvolging en verwerking hiervan gebeurt vaak via een excelbestand. Dat is niet alleen een tijdrovende methode, er is ook altijd een risico op fouten. Via het mobiliteitsplatform van Olympus Mobility verloopt alles veel eenvoudiger én correcter.

In een voorgaand blogartikel leggen we de voordelen uit van kilometerregistratie, wanneer het is toegelaten en hoe de kilometerregistratie werkt in de Olympus-app.

In dit blogartikel berekenen we de tijdswinst en besparing die je realiseert door de kilometervergoeding te behandelen met de Olympus-app.

Zowel werknemer als werkgever zijn betrokken bij de verwerking van de kilometervergoeding.

 • De werknemer moet al zijn verplaatsingen bijhouden, zowel de woon-werk- als dienstverplaatsingen, en er een onkostennota van maken.
 • De werkgever dient dit alles te controleren en het eindbedrag door te geven aan de personeelsdienst voor uitbetaling.

Hoe maak je kinderspel van de mobiliteitsadministratie?

De oplossing? Laat je werknemer zijn verplaatsingen bijhouden via de Olympus-app. Ook voor hem zal het leuk zijn een punt te zetten achter al die onkostennota’s voor de administratie van zijn mobiliteit.

 • Gedaan met het registreren van alle verplaatsingen in een excelbestand en het tijdrovend verzamelen van onkostennota’s.
 • Op het eind van de maand ontvang je overzichtelijke en duidelijke rapportering met de totale kilometervergoeding per werknemer.
 • Je speelt deze rapporten door aan het sociaal secretariaat en zij zorgen voor de rest.

Volgens onze berekeningen bespaar je met deze methode maar liefst €100 per verplaatsing. Leggen je werknemers regelmatig dienstverplaatsingen af met de eigen wagen? Dan pas kan je echt een grote som geld uitsparen door gebruik te maken van de diensten van Olympus Mobility!

Klaar om geld en tijd te besparen, en komaf te maken met de onkostennota?

Vraag het Mobility-team gerust om meer info. We antwoorden zo vlug mogelijk.

Graag tot binnenkort.

mobiliteitscijfers na lockdown tonen opmars cambio

Impact van corona op mobiliteitsgebruik in de Olympus-app

Hoewel de lockdown al enkele maanden achter ons ligt, houdt het coronavirus ons dagelijks leven nog steeds in haar greep. Sociale en culturele activiteiten, winkelen, wandelen in de stad … In vergelijking met het pre-coronatijdperk ervaren we al die activiteiten nog altijd totaal anders. Benieuwd naar de mobiliteitscijfers na de lockdown?

Naast ons sociaal en privéleven ziet ook ons professioneel leven er helemaal anders uit. Bedrijven laten hun werknemers nog vaak thuiswerken. Dat zorgt ervoor dat het aantal woon-werkverplaatsingen beperkt blijft. Ook de dienstverplaatsingen blijven tot een minimum beperkt omdat fysieke meetings nog altijd de uitzondering zijn.

Het is duidelijk, de coronacrisis heeft een enorme én blijvende impact op de mobiliteit. We herhalen hieronder even kort de mobiliteitscijfers tot eind mei. Toen zaten we nog in volle lockdown en waren de gevolgen voor alle vervoersmodi groot. Vervolgens hebben we het dan over de mobiliteitscijfers na de lockdown.

De mobiliteitscijfers in volle lockdown

 • Het openbaar vervoer kende een terugval tot onder de 10% in april. In mei was er een licht herstel tot net geen 20%.
 • De impact en daling bij de deelfietsen waren minder groot. Het dieptepunt lag in april, in mei was er een licht herstel richting de 60%.
 • Autodelen via Cambio was een heel ander verhaal. In april lagen de cijfers nog hoger dan in januari maar de impact van de lockdown werd duidelijk zichtbaar in mei.

De algemene conclusie toen? Corona had minder invloed op het gedeeld vervoer dan op het openbaar vervoer. Het individueel transport via deelfiets of deelwagen was voor de mensen een minder grote drempel dan het nemen van trein, tram of bus.

De mobiliteitscijfers na de lockdown

Omdat we sinds 8 juni met zijn allen ‘het normale leven’ hebben hervat, hebben we het mobiliteitsgebruik in de Olympus-app opnieuw geanalyseerd. Dit zijn de mobiliteitscijfers na de lockdown.

mobiliteitscijfers na de lockdown
 • Het openbaar vervoer ervaart een stijging van het aantal ritten. De positieve evolutie is het meest zichtbaar bij de NMBS, terwijl De Lijn en MIVB onder de 40% blijven.
 • De deelfietsen zaten in juni al op hetzelfde niveau als in januari, die trend zet zich voort in juli.
 • Autodelen via Cambio vertoont het opvallendste resultaat, in juli ligt het gebruik ervan nog boven de benchmark van januari.

De conclusie van de mobiliteitscijfers van eind juli? Het openbaar vervoer kent een herstel. Wellicht is het veiligheidsgevoel bij veel mensen teruggekeerd vanwege de verplichting een mondmasker te dragen. Deelfietsen blijven als individueel transportmiddel enorm populair en ook in de komende maanden zullen ze wellicht nog meer aan populariteit winnen. Maar de beste leerling van de klas is deelwagen Cambio, sinds kort in de Olympus-app. Tijdens de lockdown kende die de meest spectaculaire terugval, maar nu veert die verbluffend recht.

Meer weten over onze Olympus-app?

Neem contact met het Olympus-team, of vraag meteen een demo van de Olympus-app aan.

Lees onze andere blogartikels

één budget voor mobiliteit beheren op één app? wat een gemak!

Enkele voorbeelden van beheer van het mobiliteitsbudget?

 • Je kan het wettelijk mobiliteitsbudget combineren met een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen.
 • De gebruiker kan zelf een privébudget opladen als het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende is voor zijn privéverplaatsingen.
 • Geen onduidelijkheid voor passen van De Lijn en/of NMBS. Deze kunnen immers enkel gebruikt worden op het specifiek budget waarop ze aangekocht worden.

Voordelen beheer van het mobiliteitsbudget via ons platform?

Het is logisch dat een simultaan beheer van het mobiliteitsbudget via één platform alleen maar voordelen biedt. We sommen de belangrijkste even voor je op.

 • De werkgever kan zijn kosten per type budget analyseren en krijgt een duidelijke rapportering.
 • Alle gemaakte kosten op het werkgeversbudget (wettelijk mobiliteits-, cafetaria- of onkostenbudget) komen op één factuur te staan. De verwerking ervan en de recuperatie van de btw worden op die manier een fluitje van een cent.
 • Alles wat de gebruiker via zijn privébudget uitgeeft komt niet op de factuur en ook niet in de rapportering. Hiermee respecteren we de GDPR-regels.

Flexibiliteit en duurzaamheid leiden tot welzijn

Zet jouw bedrijf ook in op flexibiliteit en duurzaamheid? Dat kan op 1.001 verschillende manieren. Belangrijk daarbij is altijd rekening te houden met het welzijn van de werknemer.

 • Welke mogelijkheden krijgt hij op het vlak van flexibiliteit?
 • Kan hij vrij de keuze maken om thuis te werken, op kantoor of in een co-workingspace?
 • Op welke manier kan de werknemer zich verplaatsen naar kantoor of co-workingspace?

Mobiliteit is belangrijk voor de mensen. Veel bedrijven beseffen dit en koppelen daar hun visie op flexibiliteit en duurzaamheid aan vast. Maar hoe pak je dat nu concreet aan als werkgever? Welke mogelijkheden zijn er om je werknemers flexibele en duurzame mobiliteit aan te bieden?

Ons antwoord? Beheer het mobiliteitsbudget op één plek

Alles wordt mogelijk voor wie het mobiliteitsbudget van zijn werknemers beheert via ons online platform.

Op welke manier kan je als werkgever flexibele en duurzame mobiliteit aanbieden aan je werknemers?

Cafetariaplan

In een vorig blogartikel over de flexibele mobiliteit in een cafetariaplan hebben we al uiteengezet hoe dit alles in zijn werk gaat. Naast een integratie met de FIP-tool van SD Worx plannen we partnerships op te zetten met andere sociaal secretariaten en aanbieders van cafetariaplannen.

Lees ook de testimonial van KPMG die Olympus Mobility opneemt in hun Flex Reward Plan.

Het wettelijk mobiliteitsbudget

Je kan ons mobiliteitsplatform gebruiken voor het beheer van het wettelijk mobiliteitsbudget, zowel pijler 2 als pijler 3.

De medewerker heeft via onze app toegang tot een brede waaier aan alternatieve vervoersmiddelen die hij kan gebruiken in pijler 2. Elke maand wordt het saldo getransfereerd zodat je op 31/12 een duidelijke balans krijgt per werknemer voor pijler 3.

Verschillende van onze klanten hebben het mobiliteitsbudget al geïmplementeerd zoals ACV Belgium, G.I.M. …

Onkostenbudget

In onze blog over onkostennota’s maken we duidelijk welke kosten je als werkgever uitspaart door gebruik te maken van onze mobiliteitsapp. Je kan een specifiek budget per maand of per jaar ter beschikking stellen, of kiezen voor ongelimiteerd. De werknemer ziet dan geen bedrag in de app staan maar weet wel dat hij of zij de app moet gebruiken voor zijn dienstverplaatsingen.

Aangezien hij de mobiliteitskosten niet hoeft voor te schieten, wordt hij extra gemotiveerd om effectief gebruik te maken van de alternatieve vervoersmiddelen.

Lees ook de testimonials van Sweco over hun beleid en visie op duurzame mobiliteit en van de Vlaamse Landmaatschappij.

Flexibel budget voor mobiliteit

Je kan de app ook gebruiken voor woon-werkverplaatsingen. Op die manier kan je de werknemers stimuleren om ook die afstanden duurzaam af te leggen.

Telewerken wordt meer en meer de norm. Als werkgever vermijd je dus het best standaardabonnementen aan te bieden.

Als alternatief kan je je werknemer een digitale tool aanbieden, zoals de Olympus-app, waarmee hij tickets of meerrittenkaarten aankoopt voor NMBS, De Lijn, MIVB, TEC. Uiteraard kan hij via de app ook vlot schakelen naar deelfietsen en/of deelwagens voor de last mile.

Lees hierover ook de testimonials van Beweging.net over duurzame mobiliteit en van de Antwerpse KMO Mediacomm.

En er is nog meer

Naast het beheer van al deze mobiliteitsbudgetten op één platform, kan je de gebruiker ook de mogelijkheid geven om de Olympus-app voor privéverplaatsingen te gebruiken. De werknemer koppelt dan zijn eigen bankkaart aan de app en laadt een privébudget op om in het weekend of buiten de werkuren tickets en vervoersbewijzen aan te kopen.

Ter info: het wettelijk mobiliteitsbudget maakt geen onderscheid tussen dienst-, woon-werk-, en privéverplaatsingen vanwege het gunstig fiscaal regime, waardoor je dit budget ook privé mag gebruiken. Werkgever noch werknemer betalen belastingen op de uitgaven in pijler 2 van het wettelijk mobiliteitsbudget. Op het saldo in pijler 3 dat je nog moet uitbetalen aan de werknemer, moet nog een solidariteitsbijdrage van 38,07% in rekening gebracht worden.

Tot 4 mobiliteitsbudgetten beheren, simultaan!

We vertelden je het hierboven al, maar we herhalen het graag omdat ons aanbod toch wel sterk is. Je kan simultaan tot 4 verschillende mobiliteitsbudgetten beheren op één app, de Olympus-app natuurlijk.

 • Je kan een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen combineren met het wettelijk mobiliteitsbudget.
 • Is het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende voor de privéverplaatsingen, dan kan de gebruiker zelf een privébudget opladen.
 • Ook administratief is alles puik geregeld. Doet de gebruiker een bepaalde transactie, dan wijst hij de kost van het ticket of vervoersbewijs aan een bepaald budget toe. Hij kan elk budget ook afzonderlijk raadplegen en opvolgen in de app.

Alle kosten op één factuur, wat een gemak!

Naast een flexibel beheer van de mobiliteitsbudgetten zijn er nog voordelen verbonden aan onze Olympus-app. Wat dacht je van de volgende?

 • Duidelijke rapportering: als werkgever analyseer je heel gemakkelijk de mobiliteitskosten per type budget.
 • Eén factuur: waarop je alle kosten terugvindt die worden gemaakt op het werkgeversbudget – zowel wettelijk mobiliteits-, cafetaria-, als expensebudget. De verwerking en de btw-recuperatie kan niet makkelijker.
 • Privacy voorop: wat de gebruiker via een privébudget uitgeeft komt niet op de factuur terecht, en ook niet in de rapportering. De privacy en de GDPR-regels worden 100% gerespecteerd.

Meer weten over een vlotter beheer van het mobiliteitsbudget van je werknemers?

Neem dan zeker contact met het team van Olympus Mobility. We beantwoorden je vragen graag.

Of vraag meteen een demo van de Olympus-app aan!

hoe besparen op de benzinekosten van je werknemers?

Hoe besparen op benzinekosten?

Op het gedeelte van de privéverplaatsingen kan je als werkgever moeilijk besparen. Zodra een werknemer VAA betaalt, mag hij onbeperkt rijden voor privédoeleinden. Je kan echter wel besparen op de benzinekosten die gelinkt zijn aan de dienst- en woon-werkverplaatsingen.

Hoe doe je dat? Door je werknemer een alternatief te bieden voor zijn bedrijfsverplaatsingen, zodat hij niet verplicht is om altijd de bedrijfswagen te nemen. Eén van die alternatieven is de Olympus Mobility-app waarmee je werknemer zich eenvoudig kan verplaatsen met alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar en deelvervoer. Zodra je de app implementeert in je bedrijf zal je merken dat je de benzinekosten inderdaad optimaliseert.

We tonen deze stelling even cijfermatig aan

Stel dat je werknemer een bedrijfswagen heeft, in Gent woont en eenmaal per week naar een klant in Antwerpen moet.

Enkele basisgegevens voor de wekelijkse trip naar Antwerpen

 • Vertrek: Bevrijdingslaan 288, 9000 Gent
 • Bestemming: Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen
 • Afstand: 62,2 kilometer – 124,4 kilometer heen en terug
 • Tijd met bedrijfswagen: 58 minuten – 116 minuten heen en terug
 • Tijd met duurzame mobiliteit: 81 minuten – 162 minuten heen en terug
  • Treinrit: 40 minuten – 80 minuten heen en terug
  • Productieve tijd op de trein: 35 minuten – 70 minuten heen en terug

De bedrijfswagen verbruikt gemiddeld 6,8 liter. Een heen- en terugrit kost dus €12,06 aan benzine, rekening houdend met een prijs van €1,426 per liter. De benzinekost is echter maar één aspect van de kost van een bedrijfswagen. Als we alle aspecten bekijken, komen we aan deze totaalkost:

Dezelfde oefening voor dezelfde verplaatsing met duurzame mobiliteit

Het verschil in nettokosten bedraagt bijna €10 voor één verplaatsing. Trekken we deze verplaatsing door naar eenmaal per week of viermaal per maand, dan is er een optimalisatie van €39,8.

Op jaarbasis komen we uit op een besparing van €477,6 voor één werknemer. Voor een bedrijf met 20 bedrijfswagens bedraagt de totale besparing op benzinekosten maar liefst €9.552, en dat elk jaar opnieuw.

Duurzaam vervoer kostenbesparend én productiever

Je merkt het, met duurzaam vervoer bespaar je veel op benzinekosten. Op het eerste gezicht zou je denken dat een werknemer die zich duurzaam verplaatst soms langer over zijn traject doet dan een werknemer met de bedrijfswagen. Tenminste als er geen files zijn – en wanneer zijn die er niet? Toch is het gebruik van duurzame mobiliteit uiteindelijk een pak productiever. We baseren ons hiervoor nogmaals op het voorbeeld van daarnet.

De werknemer die achter het stuur zit is 116 minuten lang onproductief. De werknemer daarentegen die de trein neemt kan 70 minuten productief zijn, net omdat hij zijn aandacht niet op de weg hoeft te houden. Via de alternatieve vervoersmiddelen zijn slechts 92 minuten onproductief. Ook hier is er een verschil van 24 minuten in het voordeel van de duurzame mobiliteit. De productiviteit van de werknemer die de Olympus-app gebruikt, en dus een beroep doet op de duurzame vervoersmiddelen, ligt dus hoger.

Met de smartphone worden wachtmomenten op het perron trouwens productieve momenten. Je werknemer zal nog nooit zo goed mee zijn geweest met zijn mails.

Conclusie? Bespaar op benzinekosten met de Olympus Mobility-app

Verplaatsen je werknemers zich regelmatig naar klanten of andere kantoren en zijn die bereikbaar met alternatieve vervoersmiddelen? Dan kan je een hoop geld besparen op de benzinekosten, gewoon door de Olympus Mobility-app te implementeren in je onderneming. Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten. Dankzij de Olympus-app geef je je werknemers de mogelijkheid zich te verplaatsen met alternatieve vervoersmiddelen.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op. We geven je graag alle mogelijke uitleg.

Ondertussen doen al heel veel bedrijven een beroep op onze diensten, zoals KPMG en SwecoWe helpen ook graag jouw bedrijf op weg naar een duurzame mobiliteit.

Lees onze andere blogartikels

impact van corona op carpoolen

Ridesharing en carpoolen: wat en waarom?

Hoor je het woord carpoolen, dan denk je wellicht meteen aan Taxistop. In de jaren 70 werd deze innovatieve liftdienst opgestart, hét begin van 45 jaar positieve impact op mens en milieu. Heel toepasselijk dus, dat Taxistop sinds mei 2021 Mpact heet. Onder het motto ‘meer met minder’ gingen we aan de slag met het delen van voertuigen, ritten en woningen. Want iets wat efficiënter georganiseerd is, is ook duurzamer. Onze huidige carpooldienst, Carpool, past perfect in dit plaatje.

We zijn er 100% van overtuigd dat carpoolen, zelfs sporadisch, een positieve impact heeft op het milieu en het besparen van kosten, maar ook leidt tot meer verbondenheid tussen mensen. Carpoolen vormt een belangrijke schakel in de verschillende opties die je hebt binnen duurzame mobiliteit. Hoe beter de mobiliteit verbonden of geconnecteerd is, hoe meer iedereen voor zichzelf een verplaatsing op maat kan uitstippelen.

Voor bedrijven is dit niet anders

Met carpoolen heb je een puzzelstuk in handen voor een bedrijfsmobiliteit die minder belastend is en tegelijk voldoende opties biedt aan werknemers. De voordelen van carpoolen zijn legio. Ook je werknemers vinden het fijn eens gezellig met een collega mee te rijden en tegelijk kosten te besparen. Werken ze in ploegen, dan zorgt een babbel ervoor dat de bestuurder alert blijft. Carpool is trouwens bijzonder handig om plekken te bereiken die zonder auto simpelweg niet of niet veilig bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat er geen openbaar vervoer rijdt, of omdat de fietsinfrastructuur onvoldoende is.

Wat is de impact van corona op carpoolen?

We geven even de belangrijkste cijfers weer. De impact van corona op carpoolen is zoals verwacht groot, maar de cijfers tonen aan dat er een herstel aan de gang is.

 • Na de logische dip in april merken we dat we vandaag groeien naar 30% van het oorspronkelijk jaargemiddelde van het aantal nieuwe inschrijvingen van 2019. Carpool kent sowieso traditioneel een dip in de maand juni, maar we merken duidelijk dat er na corona toch nog steeds een grote groep carpoolers bestaat.
 • Ook het aantal voorgestelde, niet terugkerende ritten groeit aan naar 20% van het oorspronkelijk jaargemiddelde van 2019.
 • Ten slotte merken we dat het carpoolen in ondernemingen gemiddeld sneller herstelt naar 50% van het jaargemiddelde van 2019.

De solidariteit neemt opvallend toe binnen de ondernemingen en daarbuiten. De afspraakbevestigingen binnen ondernemingen stijgt van gemiddeld 68% naar 84%. Bij niet-bedrijfsgerelateerde profielen stijgt het gemiddelde van 16% naar 36% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit cijfer dienen we weliswaar met de nodige nuance te bekijken omdat het aantal afspraakaanvragen sterk verminderde. Maar toch kunnen we besluiten dat een afspraak in deze periode relatief gezien vaker succesvol leidde tot een afspraakbevestiging.

Conclusie? Impact van corona op carpoolen blijft beperkt

Corona heeft zoals verwacht een impact op carpoolen, maar we merken een herstel in zowel de interesse als in het gebruik van carpool. Dat herstel is relatief sterker binnen de bedrijfsomgeving. Bovendien neemt de solidariteit toe, omdat een aangevraagde afspraak een relatief hogere kans heeft om aanvaard te worden.

Carpool in de Olympus-app

We herhalen het graag, binnenkort lanceren we Carpool in de Olympus-app. Een ideale gelegenheid om als bedrijf je visie op duurzame mobiliteit extra kracht bij te zetten. Je geeft je werknemers makkelijk toegang tot openbaar en gedeeld vervoer én tot de carpooldienst. Je activeert gewoon even Carpool in de Olympus-app.

Hoe werkt het?

Je vraagt een rit aan of stelt een rit ter beschikking van andere carpoolers. Via de beschikbare ritten krijg je een overzicht van de carpoolers die jou kunnen oppikken. Na bevestiging ontvang je een bericht en ben je zeker van je transport. De betaling nadien regel je ook via de app. Je kan zelfs kiezen aan welk budget je de kost linkt: expense budget, cafetariabudget, mobiliteitsbudget of privébudget. Zeer eenvoudig en snel!

Maak een gratis demo account aan

Deze bedrijven hebben Carpool al geïmplementeerd in hun mobility policy:

 • Colruyt Groep
 • Pfizer
 • Audi
 • MLOZ
 • Evonik

Ritten aanvragen als passagier of aanbieden als chauffeur

Beschikbare ritten opzoeken op basis van jouw aanvraag

Een aangevraagde rit opvolgen bij jouw afspraken

Het groene icoon toont aan dat een rit aanvaard is

Nog even de voordelen van carpoolen op een rij

Financiële voordelen van carpoolen

Als werkgever kun je de werknemers die van Carpool gebruikmaken gemakkelijk een fiscaal voordeel toekennen. Je zet je bedrijf met carpoolen nog meer op weg naar een duurzamere bedrijfscultuur. Maar bovenal zie je het effect van carpoolen zonder dat je zelf iets aan je bestaande infrastructuur moet veranderen:

 • de parkeerdruk neemt af,
 • het binnen- en buitenrijden gaat vlotter,
 • en ook de file rond je bedrijf is meteen een stukje korter.

En niet te vergeten: je zult op de werkvloer misschien ook een verbeterde sfeer opmerken. Onderweg samen meebrullen met de radio doet wat met collega’s!

Voordelen van carpoolen uitgelegd door enkele gebruikers

Wesley: “De voordelen van Carpool? Er zijn er zoveel! Zo gebruik ik mijn eigen auto minder en heb ik veel minder kosten. Zowel voor mijn werk als in mijn vrije tijd carpool ik regelmatig. Het is altijd fijn om samen met iemand in de wagen te zitten. Je babbelt met elkaar en soms is het stil, maar daar genieten we ook van. Heb je de mogelijkheid om te carpoolen? Dan raad ik dat vast en zeker aan, want carpool heeft alleen maar voordelen!”

Christiaan: “Het is heel voordelig om te carpoolen. Met zijn vieren wisselen we elkaar af. Ik rijd maar één keer in de maand en dat voel ik goed in mijn portemonnee. Verder is het voordelig voor het milieu. We hebben elkaar via het werk gevonden en zijn beginnen afspreken op een bepaalde locatie om zo samen in één wagen naar het werk te rijden. En dat gaat zo vlot!”

“Ik carpool nu al 3 jaar, gebruik de app en vind dat heel gemakkelijk. Bovendien wordt de carpool automatisch verwerkt in mijn belastingen en heb ik minder papierwerk. Nog voordelen? Je zit niet alleen in de auto en hebt dus altijd een babbel. Als je al een aantal dagen met de vroege shift zit, zit je bijna slapend achter het stuur. Dat babbeltje houdt de slaap tegen. Ik vind carpoolen super en kan het iedereen aanraden.”

Ook Didier heeft zijn verhaal

Didier: “Voor ons is het interessant om te carpoolen want we doen elke dag hetzelfde traject en dan rijd je toch beter samen! We zijn ook altijd zeker dat we vlot thuis geraken. Het is al gebeurd dat een collega zich niet goed voelde, maar doordat we carpoolen kwam die toch gemakkelijk thuis. Je bent nooit alleen, bijvoorbeeld bij autopech. Je kan voor elkaar inspringen als je met meer bent, je hebt dus altijd een back-up. Het is ook nooit saai op de baan!”

Overtuigd van de voordelen van carpool?

Voor info aarzel niet om ons te contacteren via de website of via mail sales@olympus-mobility.com

One Mobility-tool to solve them all

Bedrijven worden in post-coronatijd nog meer dan vroeger geconfronteerd met de variatie in gebruik van mobiliteit door hun werknemers.

 • Elk personeelslid heeft zijn/haar eigen mobiliteitsmodi die individueel verschillend zijn.
 • Een cafetariaplan biedt traditioneel al heel wat keuzes.
 • Sommigen kiezen nu ook voor een mobiliteitsbudget, en ook dat is weer iets anders.

Olympus mobility komt tegemoet aan de wens van bedrijven om hun werknemers keuzevrijheid te gunnen. Tegelijk wil ze eenvoud bieden in de verwerking van het complexe mobiliteitsvraagstuk en bedrijven een verbeterd zicht geven op de werkelijke kosten van dit alles. Meerrittenkaart of abonnement? Met onze Mobility-tool zie je meteen het verschil in kostprijs.

Meer informatie nodig? Kunnen we je helpen? Aarzel niet om contact met ons te nemen.

Lees onze andere blogartikels

cambio in de olympus-app

De impact van corona op autodelen in België vs Nederland

In Nederland legt autodeler Snappcar positieve cijfers voor in de maanden van de coronacrisis. Het aantal boekingen bij Snappcar is in enkele weken met 300% gestegen. Hoe zit het met cambio?

Bij de start van de crisis was de impact nog negatief. In maart en april kenden ze een daling van 50% van het aantal boekingen. Sinds eind april herstelde de situatie zich echter in een veel hoger tempo dan ze hadden verwacht. In juni zitten ze zelfs al boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Deelauto’s zijn in Nederland populair als alternatief voor de eigen wagen door de hoge kost, de lange stilstand én het openbaar vervoer.

In België kreeg cambio te maken met een daling van gemiddeld 20% gedurende de lockdownperiode. Er is dus duidelijk geen gelijkaardige situatie als in Nederland. Sinds de versoepeling van de maatregelen groeit het gebruik weer naar een normaal niveau, hoofdzakelijk voor particulier gebruik. Brussel en Wallonië zijn weer volledig op koers. Vlaanderen komt snel achter.

De impact van corona op openbaar en gedeeld vervoer bij de Olympus-klanten

De voorbije maanden was er van mobiliteit bijna geen sprake. Heel wat klanten van Olympus Mobility, veelal witteboordbedienden, moesten thuis blijven, in hun kot. Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen waren quasi onbestaande. Dat had een uiterst positief effect op onze fileproblematiek, maar het aantal transacties op het Olympus-platform decimeerde.

Nu de economie stilaan aan het heropleven is en werknemers opnieuw een aantal dagen in de week naar kantoor mogen, is het tijd voor een terugblik en analyse.

We nemen januari als benchmark en bekijken de evolutie tot en met mei voor openbaar en gedeeld vervoer.

Enkele cijfers, ook over cambio

 • De openbaarvervoersmaatschappijen kennen allemaal een terugval tot onder 10% in april. In mei evolueert dit traag en licht positief richting net geen 20%.
 • De impact bij de deelfietsen is minder groot. Daar zien we dat de maand april ook het dieptepunt is. De daling is echter minder groot tot ongeveer 50%. In mei stijgt de curve richting 60%. Onze freefloating deelfietsaanbieder Mobit was in de deelfietsensector evenwel een uitzondering en kende een mooie groei in april en mei.
 • Autodelen via cambio daarentegen kende bij het Olympus-businesscliënteel nog enkele maanden een gestadige groei. In april lagen onze cijfers zelfs nog hoger dan in januari. De lockdown leidde uiteindelijk wel tot een opvallende terugval in mei, maar de cijfers blijven nog steeds een stuk boven de resultaten van het openbaar vervoer.
Impact van corona op openbaar en gedeeld vervoer.

De inspanning van Olympus Mobility

Olympus Mobility heeft als doelstelling om bij zoveel mogelijk mensen een gedragsverandering teweeg te brengen rond duurzame mobiliteit. Dat doen we door een maximum aan drempels weg te nemen.

Een waaier aan alternatieve vervoersmiddelen bundelen in één app optimaliseert alvast de toegang tot duurzame mobiliteit. Het bekomen van een digitaal trein- of busticket, een Blue bike of een cambio is zodanig gebruiksvriendelijk dat het enthousiasme van de gebruikers van de Olympus-app extra wordt aangewakkerd.

Op dit ogenblik hebben we ook cambio volledig geïntegreerd in de Olympus Mobility-app. Je kan nu zeer eenvoudig één van de bijna 1.500 cambio-wagens reserveren op 596 standplaatsen verspreid over 58 steden.

Cambio cijfers in België

Welke stappen moet je doorlopen om van cambio gebruik te maken?

 1. Kies het budget waarop je je wenst te registreren: businessbudget, mobiliteits- of privébudget
 2. Registreer je en maak een account aan bij Cambio via de Olympus-app
 3. Ontvang bevestiging van Cambio over de activatie van je account
 4. Reserveer jouw cambio in de buurt in slechts een paar klikken
 5. Bereken meteen ook de kosten in de Olympus-app voor jouw rit met cambio
Cambio in de Olympus-app
Printscreen Olympus-app
Cambio in de Mobility-app
Printscreen Olympus-app
Supereenvoudig cambio te gebruiken in de Mobility-app

Nog vragen?

Stel ze ons gerust. We beantwoorden ze graag.

Lees onze andere blogartikels

hervorming corporate mobility practices

Hervorming corporate mobility practices? Statistieken liegen niet!

Het Mo’vid-19 onderzoek van Espaces-Mobilités ondervroeg 3.200 Belgen over hun houding t.o.v. mobiliteit vóór en na de crisis. 43% van de deelnemers geeft aan de intentie te hebben om hun mobiliteitsgewoontes aan te passen na de crisis. Ze denken dat de hervorming van de corporate mobility practices vooral ten gunste komt van soft mobility oplossingen zoals fietsen, steps of wandelingen. Onder de soft mobility oplossingen doet de fiets het enorm goed. Dat de Belg zijn hart verloren heeft aan de tweewieler is geen verrassing. 34% van de Mo’vid-19 deelnemers zegt vaker een fiets of een scooter te zullen gebruiken als vervoermiddel na de crisis. En dat is iets dat we alleen maar kunnen toejuichen.

De cijfers die onder meer Cowboy en Billy Bike publiceren naar het grote publiek bevestigen deze trend alleen maar. Brusselse start-up Cowboy brengt elektrische designfietsen op de markt en zag zijn verkoop met 230% stijgen. De deelfietsen van Billy Bike klopten de laatste maanden dan weer af op een verdubbeling van het aantal ritjes. Ook in het bedrijfsleven neemt de fietsverhuur alleen maar toe. Zo ontdekte mobiliteitsadviseur Cycle Valley ‘dankzij’ de coronacrisis een nieuw verdienmodel voor bedrijfsfietsen: de kortetermijnverhuur (per maand). Duidelijker kan de hervorming van de corporate mobility practices niet zijn.

Dat de fiets aan een opmars bezig is, is ook de politiek niet ontgaan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een toolbox rond duurzame mobiliteit samengesteld n.a.v. de mobiliteitsbevindingen in crisistijd. Doel is om de Vlamingen ook na de corona-exit aan te zetten om te blijven fietsen. Ze investeert daarvoor een budget van 3 miljoen euro in onder meer fietsstraten, extra fietsenstallingen en het verbreden van fiets-, wandel- en zebrapaden. Op die manier kunnen mensen op anderhalve meter afstand van elkaar blijven.

Thuiswerk wordt gesmaakt!

De grootste impact op de mobiliteit kwam er ontegensprekelijk door de verplichting om thuis te werken. Voor de coronacrisis was thuiswerk nog niet ingeburgerd in veel bedrijven. Het werd integendeel veeleer gemeden uit wantrouwen voor de (on)productiviteit van de werknemers. Maar uiteindelijk werd het de nieuwe verplichte regel.

Het Mov’id-19 onderzoek stelt vast dat 42% van de werknemers enthousiast is om in de toekomst meer aan telewerk te doen. Thuiswerk zorgt dus voor positieve reacties. 79% van de deelnemers moedigt de promotie en ondersteuning van thuiswerk aan.

Ook de werkgevers doen een belangrijke tegemoetkoming: de fiscus staat met een ‘covid ruling’ toe dat er per maand een nettovergoeding van 126,94 euro betaald wordt aan de werknemer die een thuisbureau installeert in coronatijden. Naast dit bedrag kan er ook een nettovergoeding van 20 euro betaald worden voor het gebruik van eigen internet.

Dat thuiswerk een keeper is, heeft ook Twitter begrepen. Twitter pakte twee weken geleden uit met de revolutionaire policy dat medewerkers forever mogen thuiswerken indien ze dat wensen! Twitter brengt de hervorming van de corporate mobility practices alvast meteen in de praktijk.

In één van onze vorige blogartikels rond mobiliteit in het post-corona tijdperk lees je hoe je als bedrijf geld kan besparen door de zware abonnementskost te vervangen door meerrittenkaarten.

Corporate mobility 2.0 – maar hoe?

Het monopolie van de bedrijfswagen als corporate mobility oplossing dreigt langzaam te moeten plaatsmaken voor andere vormen van flexibele mobiliteit. Voor werknemers is een bedrijfswagen niet meer het paradepaardje van een loonpakket. Ze willen dit budget liever in alle vrijheid spenderen aan andere, meer gepersonaliseerde mobiliteitsopties. Door werknemers toegang te geven tot een waaier aan alternatieve vervoersopties krijgen ze een extra mogelijkheid om zich flexibel te verplaatsen. Deze hervorming van de corporate mobility practices zorgt enerzijds voor een stijging van efficiëntie en productiviteit, anderzijds voor minder stress.

Ook veel werkgevers zien het invoeren van het mobiliteitsbudget als een belangrijke troef voor hun employer branding. Het mobiliteitsbudget laat toe om op een fiscaalvriendelijke manier de bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame alternatieven of cash.

Let’s flatten the mobility curve! Op naar hervorming corporate mobility practices!

Ondersteuning nodig voor je corporate mobility transformation? Hulp nodig voor de hervorming van de corporate mobility practices? Neem alvast een kijkje op de website van Olympus Mobility en neem rechtstreeks contact op, of simuleer je ideale mobility policy op de website van Payflip!

Lees onze andere blogartikels

swapfiets

Olympus Mobility biedt nu ook de Swapfiets aan

Intekenen op een Swapfiets is een goed idee, zeker in deze fietsvriendelijke tijden. De coronacrisis heeft de populariteit van de tweewieler duidelijk doen stijgen. De fiets is het enige vervoersmiddel dat meer gebruikers laat optekenen. Bovendien investeert de overheid opvallend meer in fietspaden en duurzame mobiliteit.

Olympus Mobility wil mensen aanmoedigen om verder gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. Dat zal enkel lukken als het mobiliteitsaanbod efficiënt en doordacht wordt uitgebreid. Op die manier vermindert immers niet alleen de druk op het openbaar vervoer, maar ook de veiligheid ervan. Als mensen een extra mogelijkheid krijgen om zich te verplaatsen, zullen hun verplaatsingen zich ook meer gaan spreiden.

Maak een gratis demo account aan

Diensten Swapfiets

Wie een Swapfiets gebruikt, beschikt altijd over een werkende fiets.

 • Voor een vast bedrag per maand krijg je een Swapfiets. Onderhoud en herstellingen zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Je bestelt je eigen Swapfiets en laat die gratis leveren op een locatie naar keuze.
 • Is de fiets stuk, dan neem je heel eenvoudig contact op door te bellen, te mailen of te appen.
 • Binnen de 48 uur wordt je fiets gerepareerd of geswapt – ingewisseld dus – voor een werkend exemplaar.
 • De dag zelf kan je altijd nog terecht in hun winkels.

De voordelen nog eens in het kort? Met een Swapfiets heb je een fiets die altijd werkt, en eventuele reparaties zijn volledig gratis. Deze topservice geniet je tussen 8 en 20 uur. Door de huidige coronamaatregelen kunnen de service-uren wel wat variëren.

Swapfiets kondigde onlangs de herintroductie van de elektrische Swapfiets aan. Vanaf juli is deze e-bike opnieuw beschikbaar, voorlopig enkel in Antwerpen en Brussel. De batterij is gemakkelijk te verwijderen en is volledig opgeladen in 4,5 uur. Met de elektrische Swapfiets kan je tot 85 kilometer afleggen als je rijdt met een snelheid van 20 km/uur en in een normale rijmodus.

Swapfiets in aanbod Olympus Mobility!

Bestel je Swapfiets gemakkelijk via de Olympus app!

Als Olympus-gebruiker kan je je Swapfiets via de Olympus-app bestellen in 3 eenvoudige stappen:

 • Bestellen
 • Gegevens invullen
 • Bevestigen

Op het eind van de maand staat het bedrag op de factuur voor de werkgever. Op die manier kan hij gemakkelijk de btw recupereren.

In een eerste fase is enkel de klassieke tweewieler beschikbaar. Het is wel onze bedoeling om binnenkort ook de e-bike aan te bieden.

One Mobility-tool to solve them all

Bedrijven worden in post-coronatijd nog meer dan vroeger geconfronteerd met de variatie in gebruik van mobiliteit door hun werknemers.

 • Elk personeelslid heeft zijn/haar eigen mobiliteitsmodi die individueel verschillend zijn.
 • Een cafetariaplan biedt traditioneel al heel wat keuzes.
 • Sommigen kiezen nu ook voor een mobiliteitsbudget, en ook dat is weer iets anders.

Olympus Mobility komt tegemoet aan de wens van bedrijven om hun werknemers keuzevrijheid te gunnen. Tegelijk wil ze eenvoud bieden in de verwerking van het complexe mobiliteitsvraagstuk en bedrijven een verbeterd zicht geven op de werkelijke kosten van dit alles. Op zoek naar een eenvoudige kilometerregistratie? Met onze Mobility-tool zit je meteen op de goede weg.

Meer informatie nodig? Kunnen we je helpen? Aarzel niet om contact met ons te nemen.

Lees onze andere blogartikels

eenvoudige kilometerregistratie

Eenvoudige kilometerregistratie met de Olympus app

Als je het mobiliteitsplatform van Olympus Mobility gebruikt, wordt de administratie een fluitje van een cent. Ons platform en onze Olympus app bieden een efficiënte oplossing voor de administratieve complexiteit. Hoe? Door te zorgen voor een eenvoudige kilometerregistratie én de daarbijbehorende kilometervergoeding voor elke werknemer. De werknemer registreert zowel zijn woon-werkverkeer als zijn dienstverplaatsingen digitaal in de Olympus app. Aan het eind van de maand ontvangt de werkgever een rapport met het totaalbedrag van de kilometervergoeding per werknemer. Makkelijker kan echt niet.

Wanneer is een kilometervergoeding toegelaten?

Zowel voor de fiets als voor de privéwagen is een kilometervergoeding toegelaten.

1. Woon-werkverkeer met de fiets

Is er een kilometervergoeding voorzien op het niveau van de sector of in de onderneming? Dan kan je als werkgever je werknemers een fietsvergoeding betalen.

 • Je kan de fietsvergoeding per kilometer tot een bepaald bedrag 100% inbrengen als aftrekbare bedrijfskost. De fietsvergoeding is bovendien RSZ-vrij.
 • Het maximale bedrag is € 0,24 per kilometer en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd en aangepast.
 • Indien je als werkgever het maximaal forfaitaire bedrag toekent dat ook de overheid betaalt, moet je geen bewijsstukken voorleggen.

2. Woon-werkverkeer met de privéwagen

De wet voorziet hier geen verplichte werkgeverstussenkomst wanneer je als werknemer woon-werkverplaatsingen met je privé-voertuig doet (auto, moto, motorfiets, …). Wanneer het voorzien wordt in een sectorale cao, moet de werkgever tussenkomen bij het gebruik van uw privé-voertuig. 

Een voorbeeld is de socioculturele sector (PC 329.01): indien een werknemer zijn woon-werktraject aflegt met een privéwagen heeft de werkgever 2 opties:

 • als de werknemer minimum 3 kilometer moet afleggen, dient de werkgever 60% van de prijs van een treinticket voor dezelfde afstand terug te betalen.
 • de werkgever kan er ook voor kiezen om een kilometervergoeding uit te betalen tot € 0,3653 per kilometer. Dit is misschien niet gunstig voor de werknemer, aangezien die slechts €410 belastingvrij woon-werkvergoeding kan ontvangen in geval van een kostenforfait. Alles wat bovenop die €410 komt, zal belast worden als loon.

In het post-coronatijdperk zal er in elk geval minder woon-werkverkeer met de wagen zijn. Daar hebben het deeltijds en thuiswerken en het stijgend aantal fietsverplaatsingen alles mee te maken. Als werkgever kan je de woon-werkvergoeding optimaliseren door die enkel uit te keren voor de dagen dat er werkelijk een woon-werkverplaatsing is. De Olympus app biedt daarvoor een gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing. 

Eenvoudige kilometerregistratie met de Olympus app, ook voor fietsers

Onze Olympus app zorgt ervoor dat de kilometerregistratie uiterst eenvoudig verloopt.

 • De werkgever stelt de woon-werkafstand én dus ook de kilometervergoeding in in het Olympus beheerportaal. Hij doet dat per werknemer, zowel voor de verplaatsingen met de fiets als met de privéwagen.
 • De werknemer registreert dagelijks zijn verplaatsingen in de Olympus app. Op die manier optimaliseert de werkgever deze kost bij ziekte, verlof, thuiswerk of deeltijds werken.
 • Ook de werknemer kan zijn totale kilometervergoeding opvolgen in de Olympus app.
 • Op het einde van de maand krijgt de werkgever een overzicht van de totale vergoeding die moet betaald worden aan de werknemer.
Eenvoudige kilometerregistratie in de Olympus-app.

3. Kilometervergoeding dienstverplaatsingen

Zowel voor de afgelegde trajecten met de privéwagen als met een cafetariawagen – een bedrijfswagen zonder tankkaart – kan een kilometervergoeding worden uitbetaald.

Dienstverplaatsingen met de privé- of cafetariawagen

De te volgen regels zijn nogal omslachtig. Ook wanneer je werknemer een dienstverplaatsing maakt met de eigen wagen, kan je hem een kilometervergoeding uitkeren. De werknemer kan kiezen tussen de forfaitaire en werkelijke kosten. Die werkelijke kosten bijhouden vereist een continue alertheid.

 • Het forfaitair bedrag van de kilometervergoeding is momenteel € 0,3653 en wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.
 • Het bedrag per kilometer is een maximumbedrag. De werkgever kan ervoor kiezen een lager bedrag per kilometer toe te passen.
 • Indien de werkgever het maximaal forfaitaire bedrag toekent dat ook de overheid betaalt, moet hij geen bewijsstukken voorleggen.
 • De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen is niet belastbaar. Bovendien worden er ook geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden.

De Olympus app voor een eenvoudige kilometerregistratie

In de Olympus app kan je een verschillend tarief instellen voor een cafetariawagen zonder tankkaart en de eigen wagen.

 • De werkgever geeft toegang aan de werknemer tot de kilometerregistratie voor dienstverplaatsingen.
 • Die registreert vervolgens zijn dienstverplaatsingen in de Olympus app, gebruiksvriendelijk en eenvoudig.
 • Nadat de plaats van vertrek en de bestemming is ingevoerd, berekent de app automatisch de afstand.
 • Op het einde van de maand krijgt de werkgever een overzicht van de totale vergoeding die moet betaald worden aan de werknemer.
Olympus Mobility zorgt ook voor een eenvoudige kilometerregistratie.

One Mobility-tool to solve them all

Bedrijven worden in post-coronatijd nog meer dan vroeger geconfronteerd met de variatie in gebruik van mobiliteit door hun werknemers.

 • Elk personeelslid heeft zijn/haar eigen mobiliteitsmodi die individueel verschillend zijn.
 • Een cafetariaplan biedt traditioneel al heel wat keuzes.
 • Sommigen kiezen nu ook voor een mobiliteitsbudget, en ook dat is weer iets anders.

Olympus Mobility komt tegemoet aan de wens van bedrijven om hun werknemers keuzevrijheid te gunnen. Tegelijk wil ze eenvoud bieden in de verwerking van het complexe mobiliteitsvraagstuk en bedrijven een verbeterd zicht geven op de werkelijke kosten van dit alles. Op zoek naar een eenvoudige kilometerregistratie? Met onze Mobility-tool zit je meteen op de goede weg.

Meer informatie nodig? Kunnen we je helpen? Aarzel niet om contact met ons te nemen.

Lees onze andere blogartikels