cambio in de olympus-app

De voorbije maanden bleef iedereen thuis en vergaderde men op afstand. De auto bleef ongebruikt aan de voordeur staan. Wordt het geen tijd om over te stappen op autodelen? Olympus Mobility heeft cambio  geïntegreerd in de Olympus Mobility-app. Je kan nu heel eenvoudig een van de bijna 1.500 cambiowagens reserveren op 596 standplaatsen verspreid over 58 steden.

De impact van corona op autodelen in België vs Nederland

In Nederland legt autodeler Snappcar positieve cijfers voor in de maanden van de coronacrisis. Het aantal boekingen bij Snappcar is in enkele weken met 300% gestegen. Hoe zit het met cambio?

Bij de start van de crisis was de impact nog negatief. In maart en april kenden ze een daling van 50% van het aantal boekingen. Sinds eind april herstelde de situatie zich echter in een veel hoger tempo dan ze hadden verwacht. In juni zitten ze zelfs al boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Deelauto’s zijn in Nederland populair als alternatief voor de eigen wagen door de hoge kost, de lange stilstand én het openbaar vervoer.

In België kreeg cambio te maken met een daling van gemiddeld 20% gedurende de lockdownperiode. Er is dus duidelijk geen gelijkaardige situatie als in Nederland. Sinds de versoepeling van de maatregelen groeit het gebruik weer naar een normaal niveau, hoofdzakelijk voor particulier gebruik. Brussel en Wallonië zijn weer volledig op koers. Vlaanderen komt snel achter.

De impact van corona op openbaar en gedeeld vervoer bij de Olympus-klanten

De voorbije maanden was er van mobiliteit bijna geen sprake. Heel wat klanten van Olympus Mobility, veelal witteboordbedienden, moesten thuis blijven, in hun kot. Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen waren quasi onbestaande. Dat had een uiterst positief effect op onze fileproblematiek, maar het aantal transacties op het Olympus-platform decimeerde.

Nu de economie stilaan aan het heropleven is en werknemers opnieuw een aantal dagen in de week naar kantoor mogen, is het tijd voor een terugblik en analyse.

We nemen januari als benchmark en bekijken de evolutie tot en met mei voor openbaar en gedeeld vervoer.

Enkele cijfers, ook over cambio

  • De openbaarvervoersmaatschappijen kennen allemaal een terugval tot onder 10% in april. In mei evolueert dit traag en licht positief richting net geen 20%.
  • De impact bij de deelfietsen is minder groot. Daar zien we dat de maand april ook het dieptepunt is. De daling is echter minder groot tot ongeveer 50%. In mei stijgt de curve richting 60%. Onze freefloating deelfietsaanbieder Mobit was in de deelfietsensector evenwel een uitzondering en kende een mooie groei in april en mei.
  • Autodelen via cambio daarentegen kende bij het Olympus-businesscliënteel nog enkele maanden een gestadige groei. In april lagen onze cijfers zelfs nog hoger dan in januari. De lockdown leidde uiteindelijk wel tot een opvallende terugval in mei, maar de cijfers blijven nog steeds een stuk boven de resultaten van het openbaar vervoer.
Impact van corona op openbaar en gedeeld vervoer.

De inspanning van Olympus Mobility

Olympus Mobility heeft als doelstelling om bij zoveel mogelijk mensen een gedragsverandering teweeg te brengen rond duurzame mobiliteit. Dat doen we door een maximum aan drempels weg te nemen.

Een waaier aan alternatieve vervoersmiddelen bundelen in één app optimaliseert alvast de toegang tot duurzame mobiliteit. Het bekomen van een digitaal trein- of busticket, een Blue bike of een cambio is zodanig gebruiksvriendelijk dat het enthousiasme van de gebruikers van de Olympus-app extra wordt aangewakkerd.

Op dit ogenblik hebben we ook cambio volledig geïntegreerd in de Olympus Mobility-app. Je kan nu zeer eenvoudig één van de bijna 1.500 cambio-wagens reserveren op 596 standplaatsen verspreid over 58 steden.

Cambio cijfers in België

Welke stappen moet je doorlopen om van cambio gebruik te maken?

  1. Kies het budget waarop je je wenst te registreren: businessbudget, mobiliteits- of privébudget
  2. Registreer je en maak een account aan bij Cambio via de Olympus-app
  3. Ontvang bevestiging van Cambio over de activatie van je account
  4. Reserveer jouw cambio in de buurt in slechts een paar klikken
  5. Bereken meteen ook de kosten in de Olympus-app voor jouw rit met cambio
Cambio in de Olympus-app
Printscreen Olympus-app
Cambio in de Mobility-app
Printscreen Olympus-app
Supereenvoudig cambio te gebruiken in de Mobility-app

Nog vragen?

Stel ze ons gerust. We beantwoorden ze graag.

Lees onze andere blogartikels