How to solve the long waiting times for company cars!

Olympus Mobility offers you a sustainable mobility solution that is easy, convenient and affordable:

Why are the waiting times for company cars so long?

It is not difficult to pinpoint the reason behind the long delivery times of cars: it has everything to do with the Coronavirus crisis.

As car dealers were forced to close their shops in 2020, sales reached a low point. This led to a fall in demand from car manufacturers, who in turn reduced their production.

The producers of chips and semiconductors that run our car computers also encountered the same problems. However, they quickly found an equivalent alternative in the market for electronics such as smartphones and game consoles. During the lockdown, demand in this niche market actually rose, and quite significantly.

The car market therefore fell behind in terms of priority. 

 • The shortage of chips and semiconductors disrupted the logistics flow.
 • Deliveries to car manufacturers were delayed.
 • Several factories closed their doors.

The logical consequence thereof? Increasing delivery times and long waiting times for company cars and private cars. The Coronavirus crisis turned out to be, as it were, a semiconductor crisis.

Delivery periods are sometimes as long as two years

To this day, we still feel the effects of the Coronavirus years.

 • Waiting times for company cars vary from six months to two years, depending on the selected make and model.
 • The war in Ukraine is also having an impact.
 • Currently, we are facing interrupted transport routes and a shortage of wiring harnesses, important electrical components in vehicles.

Is there any prospect of improvement? Not really.

This makes matters very complicated for fleet managers in particular: electric and other company cars are not given priority. Waiting times are getting longer and the mobility of your employees is seriously affected by the delays.

Is there a solution?

Of course, there is a solution. Ensuring smooth transport starts with reviewing your current fleet. Working from home has become an integral part of the business world. Many employees are not required to travel to and from work as often anymore. Their company cars are more stationary than moving these days.

Are the leasing contracts at your company about to mature? Then this could be the perfect time to ask yourself, are all those company cars really still necessary? Is there a cheaper alternative?

Sustainable mobility soon emerges as a viable alternative when searching for an equivalent option. This is not surprising, as public and shared transport perfectly meet the mobility needs of your employees.

Compared to the cost of a leased petrol car you can save € 12,300 per year through sustainable mobility.

But in all honesty, the additional administrative burden that comes with that is considerable. One expense report can easily take up several hours to process. We can help with our Olympus App.

It could not be easier or more convenient. With the Olympus app, you get one monthly invoice, while your employees can easily manage their mobility in one app. The administrative simplification can save you as much as € 155 per employee and does not even take an hour of your time.

Looking for a solution for long waiting times for company cars?

Give sustainable mobility a try in your organisation!

Here you can read more about the six steps you should take to help your employees on the road to sustainability.

Heading

Één budget voor mobiliteit beheren op één app? wat een gemak!

Enkele voorbeelden van beheer van het mobiliteitsbudget?

 • Je kan het wettelijk mobiliteitsbudget combineren met een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen.
 • De gebruiker kan zelf een privébudget opladen als het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende is voor zijn privéverplaatsingen.
 • Geen onduidelijkheid voor passen van De Lijn en/of NMBS. Deze kunnen immers enkel gebruikt worden op het specifiek budget waarop ze aangekocht worden.

Voordelen beheer van het mobiliteitsbudget via ons platform?

Het is logisch dat een simultaan beheer van het mobiliteitsbudget via één platform alleen maar voordelen biedt. We sommen de belangrijkste even voor je op.

 • De werkgever kan zijn kosten per type budget analyseren en krijgt een duidelijke rapportering.
 • Alle gemaakte kosten op het werkgeversbudget (wettelijk mobiliteits-, cafetaria- of onkostenbudget) komen op één factuur te staan. De verwerking ervan en de recuperatie van de btw worden op die manier een fluitje van een cent.
 • Alles wat de gebruiker via zijn privébudget uitgeeft komt niet op de factuur en ook niet in de rapportering. Hiermee respecteren we de GDPR-regels.

Flexibiliteit en duurzaamheid leiden tot welzijn

Zet jouw bedrijf ook in op flexibiliteit en duurzaamheid? Dat kan op 1.001 verschillende manieren. Belangrijk daarbij is altijd rekening te houden met het welzijn van de werknemer.

 • Welke mogelijkheden krijgt hij op het vlak van flexibiliteit?
 • Kan hij vrij de keuze maken om thuis te werken, op kantoor of in een co-workingspace?
 • Op welke manier kan de werknemer zich verplaatsen naar kantoor of co-workingspace?

Mobiliteit is belangrijk voor de mensen. Veel bedrijven beseffen dit en koppelen daar hun visie op flexibiliteit en duurzaamheid aan vast. Maar hoe pak je dat nu concreet aan als werkgever? Welke mogelijkheden zijn er om je werknemers flexibele en duurzame mobiliteit aan te bieden?

Ons antwoord? Beheer het mobiliteitsbudget op één plek

Alles wordt mogelijk voor wie het mobiliteitsbudget van zijn werknemers beheert via ons online platform.

Op welke manier kan je als werkgever flexibele en duurzame mobiliteit aanbieden aan je werknemers?

Cafetariaplan

In een vorig blogartikel over de flexibele mobiliteit in een cafetariaplan hebben we al uiteengezet hoe dit alles in zijn werk gaat. Naast een integratie met de FIP-tool van SD Worx plannen we partnerships op te zetten met andere sociaal secretariaten en aanbieders van cafetariaplannen.

Lees ook de testimonial van KPMG die Olympus Mobility opneemt in hun Flex Reward Plan.

Het wettelijk mobiliteitsbudget

Je kan ons mobiliteitsplatform gebruiken voor het beheer van het wettelijk mobiliteitsbudget, zowel pijler 2 als pijler 3.

De medewerker heeft via onze app toegang tot een brede waaier aan alternatieve vervoersmiddelen die hij kan gebruiken in pijler 2. Elke maand wordt het saldo getransfereerd zodat je op 31/12 een duidelijke balans krijgt per werknemer voor pijler 3.

Verschillende van onze klanten hebben het mobiliteitsbudget al geïmplementeerd zoals ACV Belgium, G.I.M. …

Onkostenbudget

In onze blog over onkostennota’s maken we duidelijk welke kosten je als werkgever uitspaart door gebruik te maken van onze mobiliteitsapp. Je kan een specifiek budget per maand of per jaar ter beschikking stellen, of kiezen voor ongelimiteerd. De werknemer ziet dan geen bedrag in de app staan maar weet wel dat hij of zij de app moet gebruiken voor zijn dienstverplaatsingen.

Aangezien hij de mobiliteitskosten niet hoeft voor te schieten, wordt hij extra gemotiveerd om effectief gebruik te maken van de alternatieve vervoersmiddelen.

Lees ook de testimonials van Sweco over hun beleid en visie op duurzame mobiliteit en van de Vlaamse Landmaatschappij.

Flexibel budget voor mobiliteit

Je kan de app ook gebruiken voor woon-werkverplaatsingen. Op die manier kan je de werknemers stimuleren om ook die afstanden duurzaam af te leggen.

Telewerken wordt meer en meer de norm. Als werkgever vermijd je dus het best standaardabonnementen aan te bieden.

Als alternatief kan je je werknemer een digitale tool aanbieden, zoals de Olympus-app, waarmee hij tickets of meerrittenkaarten aankoopt voor NMBS, De Lijn, MIVB, TEC. Uiteraard kan hij via de app ook vlot schakelen naar deelfietsen en/of deelwagens voor de last mile.

Lees hierover ook de testimonials van Beweging.net over duurzame mobiliteit en van de Antwerpse KMO Mediacomm.

En er is nog meer

Naast het beheer van al deze mobiliteitsbudgetten op één platform, kan je de gebruiker ook de mogelijkheid geven om de Olympus-app voor privéverplaatsingen te gebruiken. De werknemer koppelt dan zijn eigen bankkaart aan de app en laadt een privébudget op om in het weekend of buiten de werkuren tickets en vervoersbewijzen aan te kopen.

Ter info: het wettelijk mobiliteitsbudget maakt geen onderscheid tussen dienst-, woon-werk-, en privéverplaatsingen vanwege het gunstig fiscaal regime, waardoor je dit budget ook privé mag gebruiken. Werkgever noch werknemer betalen belastingen op de uitgaven in pijler 2 van het wettelijk mobiliteitsbudget. Op het saldo in pijler 3 dat je nog moet uitbetalen aan de werknemer, moet nog een solidariteitsbijdrage van 38,07% in rekening gebracht worden.

Tot 4 mobiliteitsbudgetten beheren, simultaan!

We vertelden je het hierboven al, maar we herhalen het graag omdat ons aanbod toch wel sterk is. Je kan simultaan tot 4 verschillende mobiliteitsbudgetten beheren op één app, de Olympus-app natuurlijk.

 • Je kan een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen combineren met het wettelijk mobiliteitsbudget.
 • Is het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende voor de privéverplaatsingen, dan kan de gebruiker zelf een privébudget opladen.
 • Ook administratief is alles puik geregeld. Doet de gebruiker een bepaalde transactie, dan wijst hij de kost van het ticket of vervoersbewijs aan een bepaald budget toe. Hij kan elk budget ook afzonderlijk raadplegen en opvolgen in de app.

Alle kosten op één factuur, wat een gemak!

Naast een flexibel beheer van de mobiliteitsbudgetten zijn er nog voordelen verbonden aan onze Olympus-app. Wat dacht je van de volgende?

 • Duidelijke rapportering: als werkgever analyseer je heel gemakkelijk de mobiliteitskosten per type budget.
 • Eén factuur: waarop je alle kosten terugvindt die worden gemaakt op het werkgeversbudget – zowel wettelijk mobiliteits-, cafetaria-, als expensebudget. De verwerking en de btw-recuperatie kan niet makkelijker.
 • Privacy voorop: wat de gebruiker via een privébudget uitgeeft komt niet op de factuur terecht, en ook niet in de rapportering. De privacy en de GDPR-regels worden 100% gerespecteerd.

Meer weten over een vlotter beheer van het mobiliteitsbudget van je werknemers?

Neem dan zeker contact met het team van Olympus Mobility. We beantwoorden je vragen graag.

Of vraag meteen een demo van de Olympus-app aan!

Here’s how to save on employee petrol costs

Sustainable mobility

When your employees pay a benefit in kind (BIK), it is difficult as an organisation to reduce the costs of private travel. To save on petrol costs, you can of course tell your employees to change their driving style and remove unnecessary items from their cars, but old habits die hard. With a company car, you keep losing a lot of money.

So how do you cut back? Reduce the costs linked to commuting and business travel. This is easy to do with alternative mobility.

Example in figures

Let’s look at the numbers. In this fictional example, we are travelling from Ghent to Antwerp. We depart from Bevrijdingslaan 288 and arrive at Uitbreidingstraat 2 for a meeting around 9 am.

By car

First of all, we travel this route by petrol car. We drive 62.2 km, with the petrol price at € 2.025 per litre. With a consumption of 6.8 per 100 km, the fuel cost comes to € 17.13. However, that is only one aspect of the total cost. Added to this is the consumption cost (cost of kilometres driven with the leased car, € 24.88) and the parking cost (€ 5).

The result? 1 outbound trip costs € 27.27.

By car

By public transport

That same route can easily be done by public transport. A train ticket from Ghent to Antwerp costs (round trip) €16.60 with a Standard Multi. We also take the bus twice, which costs € 3.40 with a ten-ride card. We covered the last kilometres with a Blue-bike (€ 3.75).

The result? 1 outward trip costs € 14.45.

By public transport

What about loss in time?

A car trip between Ghent and Antwerp takes about 45 minutes, but that is without any traffic jams. Realistically, such a trip takes (at least) 90 minutes.

That is the same as the time required using public transportation. But unlike a car trip, you can actually spend this time usefully, because your hands are free to answer e-mails or prepare for meetings. On top of that, you arrive without having had to deal with the stress of traffic jams.

Time and cost savings

When using public transport you can make optimal use of your time and you save € 12.82 per journey. If you take this route four times a month, you will save € 51.28. This amounts to € 615.36 on an annual basis. For a company with 20 company cars, this comes down to annual savings of € 12,307.20! Your organisation can therefore save a lot of money by implementing alternative means of transport.

Employees can also enjoy discounted rates and take advantage of a smart NMBS algorithm in the Olympus app. Besides saving on petrol costs, you will also significantly reduce your administrative expenses. KPMG and Sweco are already doing it.

Want to learn more about sustainable business mobility? Contact us.

Your tailor-made mobility plan

Mobility and all that it entails remains a complicated subject. Fortunately, Olympus Mobility is here to help you. Are you a company exploring your mobility options? Are you busy analysing all the options and offers available? Looking for sustainable mobility solutions to boost your tailor-made mobility plan? If so, our Mobility Budget Butler service is exactly what you need.

What is our Mobility Budget Butler service?

It is a to-the-point consultancy for companies that are in the preparation phase of their mobility plan to create a tailor-made mobility plan for them.

You get an in-depth analysis, additional advice and extensive insight. Once the preparatory work is done, the Olympus Mobility team turns its attention to the effective implementation and the management system. You can count on receiving an offer with the most sustainable mobility solutions.

In brief: With Olympus Mobility, you get an all-in-one solution. We can help you with:

 • the preparatory process of mobility analysis and advice,
 • and the actual implementation of the mobility solutions.

Looking for your perfect mobility plan?

Is your company looking into the correct implementation of a mobility plan? Then you may be asking yourself the following questions.

 • How can I improve mobility in my company?
 • How can I reduce my carbon footprint?
 • What are the compelling projects?
 • What can be done with the resources I have?
 • What people and issues are associated with these projects?
 • Which projects will have a major impact and how do I select them?
 • How should I go about this, where should I start?
 • How can I avoid wasting a lot of time on information and documentation?

Our Mobility Budget Butler service pays close attention to your mobility issues and concerns, because that is precisely the basis for finding the best mobility solution for your company. We then prepare a tailor-made mobility plan that meets all your requirements.

The plan encourages smart and future-oriented mobility strategies, while also taking the legal and fiscal system in place in Belgium into account.

This mobility plan is guaranteed to be tailored to the situation in your company and the resources and time you have at your disposal.

It includes the following:

 • the projects to be implemented,
 • the order in which they should be implemented,
 • an estimate of the budgets and resources that should be made available to you,
 • and the time you will have to spend on it.

Concrete working method

We analyse the current situation in your company during four consultancy hours. Next, we help you select the mobility projects you want to implement.

During a two-hour work meeting, we analyse and discuss the information you have collected. After all has been done, you will receive an efficient tailor-made mobility plan.

You pay a fixed amount of € 299 +VAT for this service.

This is then followed by the actual implementation of the mobility solutions and their efficient management.

Looking for a tailor-made mobility plan and mobility solution?

Are you interested in one or more mobility solutions that suits your company’s needs? Want to order and receive a mobility plan? Simply send an e-mail to info@olympus-mobility.com.

Mobility budget 2.0

10 things you need to know as an employer about the renewed mobility budget

As you may have heard, the new version of the legal mobility budget is on its way. It was approved by Parliament on 10 November 2021 and will enter into force on 1 January 2022.

These are 10 things you definitely need to know as an employer about the renewed mobility budget:

 • Waiting periods imposed on employees are abolished! It is no longer necessary to have a company car for a year before you can switch to the mobility budget.
 • A minimum and maximum amount has been set for the renewed mobility budget: The minimum amount is set at EUR 3000 and the maximum amount is set at EUR 16000 or 1/5th of the employee’s annual salary.
 • The government will make a Mobility Budget Calculator available. This is a handy tool for calculating the TCO (Total Cost of Ownership), with which the mobility budget can be calculated on a flat-rate basis.
 • Public transport subscriptions are extended to include the employee’s family members.
 • Allowances for bicycle and pedestrian kilometres can be paid to an employee with their mobility budget.
 • Parking fees for the use of public transport (e.g. parking at the station to take the train) are added to the list of permitted expenses.
 • From now on, homeowners can deduct the monthly interest and capital repayments on their loan from their budget.
 • The radius around the workplace for deduction of accommodation expenses is increased from 5 km to 10 km for all employees!
 • Spending on shared mobility solutions (Green Mobility, Lime, Go Sharing, etc.) and chauffeur-driven car rentals (Uber, Husk, etc.) should be carbon-free from 2026 onwards.
 • Bicycles and similar equipment: garage expenses, protective equipment for the driver and passengers and visibility gear are added to the list of permitted expenses.

The final step in the mobility budget renewal is the vote in the plenary of the Parliament, which will take place soon. We will of course update this blog article as soon as this is the case.

Staying on the road with Olympus Mobility is easy!

Flexibele mobiliteit in je cafetariaplan? goed idee!

Flexibele mobiliteit in je cafetariaplan?

Dat de vraag naar flexibele mobiliteit dag na dag toeneemt, merken we bij Olympus Mobility maar al te goed. Werknemers willen inderdaad hun mobiliteit kunnen kiezen, zowel hun woon-werkverkeer als hun dienstverplaatsingen.

Nu bestaan er verschillende manieren om je werknemers flexibele mobiliteit aan te bieden. We denken aan het wettelijk mobiliteitsbudget, onkostenbudget, cafetariaplan ….

Maar waarom de zaken niet combineren? Olympus Mobility voorziet nu ook de mogelijkheid om flexibele mobiliteit in jouw cafetariaplan op te nemen. Je werknemer krijgt dan een budget die hij ter beschikking kan stellen van de alternatieve vervoersmiddelen in de Olympus-app. Dat zijn er trouwens veel, we denken aan trein, tram, bus, metro, deelfietsdeelwagen …

Even enkele termen verduidelijken.

1.      Wat is een cafetariaplan?

Werknemers stellen zelf hun loonpakket samen aan de hand van een plan dat de werkgever heeft opgesteld. Concreet betekent dit dat werknemers de mogelijkheid krijgen om delen van hun klassiek loon (een percentage van het maandelijks brutoloon, een bonus, eindejaarspremie …) in te ruilen voor een ander voordeel dat meer aansluit op hun wensen en voorkeuren.

2.      Waarom een cafetariaplan?

Waarom een cafetariaplan zo goed is? Omdat de invoering ervan een win-winsituatie oplevert voor werkgever en werknemer.

 • Voordelen voor de werknemer:
  • Keuzevrijheid: als werknemer vul je zelf je loonpakket in
  • Financieel voordeel: extralegale voordelen betekenen vaak minder socialezekerheidsbijdragen en belastingen
 • Voordelen voor de werkgever:
  • Employer branding: een cafetariaplan geeft een boost aan de employer branding, zeker in kmo’s. Dat is zoals je weet een niet te onderschatten factor in the war for talent
  • Onveranderde loonkost: een cafetariaplan betekent geen meerkost voor de werkgever en is kostenneutraal. Het budget in het cafetariaplan is immers een omzetting van het klassieke loon dat de werkgever hoe dan ook in cash dient uit te keren.

Concrete case van flexibele mobiliteit in een cafetariaplan

We illustreren het bovenstaande even met een concrete case van onze partner-klant KPMG.

Elke werknemer van KPMG kan voor zijn woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen een budget kiezen om te besteden aan de mobiliteitsopties in de Olympus Mobility-app. Om zijn medewerkers te doen kiezen voor alternatieve en flexibele mobiliteit, koppelt KPMG daar een incentive aan vast.

Wat houdt die incentive in? Per dag dat een medewerker gebruikmaakt van de Olympus-app verdient hij of zij 10 euro. Dat bedrag wordt opgeteld bij zijn of haar 13de maand en op het eind van het jaar uitbetaald. Je leest er alles over in ons interview met de Mobility Manager van KPMG, Peter Van de Velde.

Integratie met FIP-tool van SD Worx

Olympus Mobility beseft dat de vraag naar flexibele mobiliteit zal blijven groeien. Daarom zetten we in op een nog betere dienstverlening voor onze prospecten en klanten.

Samen met een van onze partners, SD Worx, hebben we de voorbije maanden inspanningen geleverd voor een integratie met het Flex Income Plan (FIP), het cafetariaplan van SD Worx. Indien een medewerker in de FIP-tool kiest voor Olympus Mobility, dan verloopt alles automatisch:

 • de werknemer ontvangt de nodige informatie,
 • de account wordt aangemaakt in het beheerportaal van Olympus Mobility,
 • en de workload voor de werkgever is minimaal.

Op die manier zetten we in op digitalisering, automatisering en duurzaamheid.

Wil je Olympus Mobility graag integreren in je cafetariaplan?

En je werknemers de kans bieden op een flexibele mobiliteit?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Is mobility an administrative nightmare? Do away with the expense bills!

Is mobility a complex issue for your company? This is very likely the case, since there are so many different mobility options available, e.g. train, tram, bus, metro, shared car, shared bike, etc. These options are also provided by a multitude of companies, including NMBS, De Lijn, MIVB, Tec, cambio, Blue Bike, Velo, Mobit, Swapfiets etc. If you then have to conclude a contract with all these different parties, apply for and process all the subscriptions for the employees separately and deal with all the individual tickets, it will quickly feel like the workload never ends. Then you will also have to deal with the expense bills that end up on your desk, one after the other. Mobility can indeed be an administrative nightmare.

But it does not have to be that way, because everything can be done so much easier. Market leader Olympus Mobility ensures the implementation of your mobility policy. We provide you with a complete and reliable mobility solution that manages your company’s mobility and takes the burden of monitoring mobility budgets completely out of your hands. The app also makes you money! Please read on, because we support this statement with a numerical example.

From expense bill to administrative simplicity with the Mobility app

Employers want to simplify as many processes as possible by digitising them. Olympus Mobility can help you with this, because we excel in everything related to digital mobility management. Olympus Mobility aims to greatly simplify the administrative nightmare inherent to mobility. That is in everyone’s best interest, including the employer and employees.

 • Employees gain access to the Olympus app where they can purchase all single tickets, multi-ride cards, subscriptions, vouchers and/or transport tickets digitally. Interested in a free demo account? Your employees can choose from a wide range of sustainable transport options in complete freedom and simplicity and quickly and easily switch between the existing modes of transport. Another advantage? No prepayment is required from them, thanks to the budget provided.
  The result? Pure time savings, less stress, greater peace of mind, a better work-life balance and increased productivity.
 • If you, as an employer, make the Olympus app available to your employees, the burden of administration associated with mobility will become a thing of the past. No more collecting expense bills. The only administration left to you is to provide your employees with the Olympus app and to set the budgets that will allow them to use alternative means of transport. At the end of the month, you receive a single invoice that makes VAT recovery easy. A number of reports provide you with specific insight into the journeys taken by your employees.
  The result? As a company, you save on costs for tickets and administration. The many mobility contracts and the collection of receipts, tickets and expense bills are finally a thing of the past. What a luxury!

We demonstrate the administrative simplification numerically

Is mobility an administrative nightmare? Unfortunately, that is exactly what it comes down to. Processing and handling of expenses related to mobility require extensive effort from different departments. Below is a brief outline of the process:

 • The employee prepares and submits an expense bill.
 • The manager checks the supporting documents, approves them and forwards his approval to HR.
 • HR then arranges reimbursement through the payroll.

As you can see, many people end up spending hours processing one expense bill.

Below is a detailed and numerical overview of its financial impact.

administration for an expense bill

We calculated the savings for one employee making one journey a month using the Olympus app, and contrast that with the manual processing of an expense bill.

The table below lists the different tasks for processing an expense bill, the number of minutes it takes to process it, and an extrapolation on an annual basis.

 • A total of 342 minutes per year are spent manually processing 12 expense bills (1 per month) from 1 employee. That corresponds to 5.70 hours. At an hourly rate of € 45, that provides a total cost of € 256.50.
 • If the employee uses the Olympus app for journeys, only 51 minutes of administration are spent on it on an annual basis. That corresponds to 0.85 hours, and a cost of € 38.25.
 • The difference of € 218.25 is therefore considerable, as this exercise is based on only one journey per month and for one employee.
detailed example of administrative workload for an expense bill

If we take into account the costs for the implementation of Olympus Mobility, the difference amounts to € 155. This is a considerable amount of money as this exercise is based on only one journey per month and for one employee.

Imagine the savings if you have 20 employees who make 2 or 3 journeys per month!

Just think of all those expense bills required to get kilometres allowances sorted out!

The calculation and payment of the kilometres allowances are time-consuming from an administrative point of view, and there is also room for improvement here.

Many companies encourage their employees to cycle to work by paying them a kilometres allowance. Follow-up and processing are often done using an Excel file. This is not only a time-consuming method, there is also always a risk of errors. The Olympus Mobility platform makes everything so much easier and more accurate.

In a previous blog article, we explained the benefits of kilometre registration, when it is permitted and how kilometre registration works in the Olympus app.

In this blog article, we calculate the time and money saved by handling the kilometres allowance through the Olympus app.

Detail administrative workload for kilometer allowance expense bill

Employees and the employer are involved in the processing of the kilometres allowance.

 • The employee must keep a record of all journeys, both commuting and business travel, and prepare an expense bill of them.
 • The employer must check all this and pass on the final amount to HR for payment.

How do you make child’s play of mobility administration?

The solution? Let your employee keep track of their journeys through the Olympus app. It would also be a relief for them to put an end to all those expense bills required for the administration of their mobility.

 • No more registration of every journey in an Excel file and the time-consuming collection of expense bills.
 • At the end of the month, you receive a clear and concise report with the total kilometres allowance per employee.
 • You can then pass on these reports to the social secretariat, and they take care of the rest.

According to our calculations, you can save as much as € 100 per journey with this method. Do your employees regularly use their own car for business travel? Then can you save a considerable sum of money by using the services of Olympus Mobility!

Ready to save time and money?

Feel free to ask the Mobility Team for more information. We will answer as soon as possible.

Looking forward to seeing you soon.

Has the ground been prepared for a reform of corporate mobility practices?

Reforming corporate mobility practices? Statistics do not lie!

The Mo’vid-19 survey by Espaces-Mobilités questioned 3.200 Belgians about their attitude to mobility before and after the crisis. 43% of the participants indicated that they intend to change their mobility habits after the crisis. They think that the reform of corporate mobility practices will mainly favour soft mobility solutions such as bikes, foot bikes and walking. Among the soft mobility solutions, the bike is doing extremely well. It comes as no surprise that Belgians are turning to bikes. 34% of the Mo’vid-19 participants stated they would use a bike or a scooter more often as a means of transport after the crisis. This is something we can only welcome.

The figures published by Cowboy and Billy Bike, among others, to the general public only confirm this trend. The Brussels-based start-up Cowboy markets electric designer bikes and they saw their sales increase by 230%. The shared bikes of Billy Bike have doubled the number of rides taken in recent months. In the business world, too, bicycle rent is on the increase. This is how mobility consultant Cycle Valley came across a new business model for company bikes ‘thanks’ to the Coronavirus crisis: short-term rental (per month). It is absolutely clear that a reform of corporate mobility practices is happening.

The fact that the bike is on the rise has not escaped politicians’ notice. The Flemish Minister of Mobility and Public Works, Lydia Peeters, has put together a sustainable mobility toolbox in response to the findings on mobility in times of crisis. The aim is to encourage the Flemish people to keep on cycling even after the Coronavirus. To this end, she is investing a budget of 3 million euros in, among other things, bike streets, extra bike parking spaces and the widening of bike and walking paths, and pedestrian crossings. This will allow people to stay one and a half metres away from each other.

Working from home is preferred!

The greatest impact on mobility was undeniably the obligation to work from home. Before the Coronavirus crisis, working from home was not yet established in many companies. On the contrary, it was shunned due to mistrust of productivity, or rather lack of productivity, of employees. But eventually it became the new mandatory rule.

The Mov’id-19 survey found that 42% of employees are keen to do more telecommuting in the future. Working from home therefore results in positive reactions. 79% of the participants encourage the promotion and support of working from home.

Employers have also made a significant concession: the tax authorities have allowed a ‘Covid ruling net allowance‘ of 126.94 euros per month for employees who install a home office in Coronavirus times. In addition to this amount, a net fee of 20 euros can be paid for using a private internet connection.

Twitter has also understood that working from home is a keeper. Two weeks ago, Twitter unveiled a revolutionary policy that allows employees to work from home forever, if they prefer! Twitter is already putting the reform of its corporate mobility practices into practice.

In one of our previous blog articles about mobility in the post-Coronavirus era, you read how you could save money as a company by replacing expensive subscription costs with multi-ride cards.

Corporate mobility 2.0 – but how?

The monopoly of the company car as a corporate mobility solution is making way for other forms of flexible mobility. A company car is no longer the showpiece of a salary package for employees. They prefer to spend this budget freely on other, more personalised mobility options. Providing employees with access to a range of alternative transport options gives them an additional opportunity to travel in a flexible manner. This reform of the corporate mobility practices increases efficiency and productivity on the one hand, and reduces stress on the other.

Many employers also see the introduction of mobility budgets as an important asset for their employer branding. The mobility budget allows you to exchange your company car for sustainable alternatives or cash in a tax-friendly manner.

Let’s flatten the mobility curve!

Need support for your corporate mobility transformation? Do you need help in reforming your corporate mobility practices? Have a look at the Olympus Mobility website, or simulate your ideal mobility policy on the Payflip website!

Easy kilometre registration

Easy kilometre registration with the Olympus app

If you use the Olympus Mobility platform, administration is no longer a burden. Our platform and the Olympus App provide an efficient solution to the administrative complexity of mobility. How? By providing a simple kilometre registration and corresponding mileage allowance for each employee. The employee digitally registers both their commute and business travel in the Olympus app. At the end of the month, the employer receives a report with the total amount of the kilometric allowance per employee. It couldn’t be easier.

When is a kilometre allowance allowed?

A kilometre allowance is allowed for both bikes and private cars.

1. Commuting by bike

Is a kilometre allowance provided on sector or company level? Then, as an employer, you can pay your employees a bike allowance.

 • You can reclaim 100% of the bike allowance per kilometre up to a certain amount as deductible business expenses. The bike allowance is exempt from social security contributions.
 • The maximum amount is EUR 0.24 per kilometre, which is indexed and adjusted annually on 1 January.
 • If you, as the employer, grant the maximum fixed cost that is also paid by the government, you are not required to submit any supporting documents.

2. Commuting by private car

If your employee commutes to work using private transport (car, motorcycle, motorbike, etc.), the law does not provide for an obligatory employer’s contribution. If this is provided for in a sectoral collective agreement, the employer is obliged to provide an allowance.

An example is the sociocultural sector (PC 329.01): if an employee commutes by private car, the employer has 2 options:

 • if the employee has to travel a minimum of 3 kilometres, the employer must reimburse 60% of the price of a train ticket for the same distance.
 • the employer can also choose to pay a mileage allowance of up to € 0.3653 per kilometer. This may not be advantageous for the employee, as he or she can only receive €410 tax-free commuting allowance in the case of a cost flat rate. Anything over and above that €410 will be taxed as wages.

In the post-Coronavirus era, commuting by car will certainly be reduced. Factors contributing to this are working part-time, working from home, and the increasing number of journeys made by bike. As an employer, you can optimise the commuting allowance by paying it only for the days when commuting actually takes place. The Olympus App provides a user-friendly and efficient solution.

Easy kilometre registration with the Olympus app, including cyclists

The Olympus app makes kilometre registration very easy.

 • The employer sets the commuting distance and thereby the kilometre allowance in the Olympus management portal. They do so per employee, both for journeys made by bike and for journeys made by private car.
 • The employee registers his/her journeys daily in the Olympus app. The employer can thereby optimise this cost in the event of illness, leave or part-time work.
 • The employee can also track the total kilometres allowance in the Olympus app.
 • At the end of the month, the employer receives a summary of the total allowance that should be paid to the employee.
Eenvoudige kilometerregistratie in de Olympus-app.

3. Kilometre allowance for business travel

A mileage allowance can be paid both for journeys made in a private car and in a cafeteria car – a company car without a fuel card.

Business travel with a private car or cafeteria car

The rules to be followed are rather cumbersome. You can also pay your employee a kilometre allowance for business travel, even if they travel with their own car. The employee can choose between the fixed costs and actual costs. Keeping track of these actual costs requires constant vigilance.

 • The fixed cost of the kilometres allowance is currently € 0.3653 and is adjusted annually on 1 July.
 • The amount per kilometre is a maximum amount. The employer may choose to apply a lower amount per kilometre.
 • If the employer grants the maximum fixed cost that is also paid by the government, the employer is not required to submit any supporting documents.
 • The kilometres allowance for business travel is not taxable. No social security contributions are deducted from the allowance either.

The Olympus app for easy kilometre registration

The Olympus app allows you to set a different rate for a cafeteria car without a fuel card and a private car.

 • The employer provides the employee with access to the kilometre registration for business travel purposes.
 • Business travel is then registered in the Olympus app, which is user-friendly and simple to use.
 • After entering the place of departure and destination, the app automatically calculates the distance.
 • At the end of the month, the employer receives a summary of the total allowance that should be paid to the employee.
Olympus Mobility zorgt ook voor een eenvoudige kilometerregistratie.

One Mobility-tool to solve them all

In post-Coronavirus times, companies are confronted even more than before with the variability in the use of mobility by their employees.

 • Each employee has his/her own mobility modes that differ individually.
 • A cafeteria plan traditionally offers many choices.
 • Some are now opting for a mobility budget, and that too is something else.

Olympus Mobility meets the demands made by companies to give their employees freedom of choice. Simultaneously, it wants to offer simplicity in handling the complex issue of mobility and provide companies with an improved insight into the true costs of all this. Looking for a simple kilometre registration? With our Mobility tool, you are on the right track right away.

Would you like more information? Is there anything we can help you with? Do not hesitate to contact us.

Multi-ride card or subscription? The Mobility app makes that choice very simple

In post-Coronavirus times, employees will no longer travel back and forth to work every day. In fact, they will often be absent from the workplace for several days because of working from home, part-time or satellite work. Many of them have also discovered the joy of cycling during the Coronavirus period. For these employees, a classic public transport subscription is not always the best solution anymore. We will check the best option for you, a multi-ride card or a subscription?

We will already give you a hint. The Olympus mobility solution often proves to be the best. It offers digital multi-ride cards from De Lijn, NMBS, MIVB and TEC, and always in a user-friendly way.

Read below how to purchase multi-ride cards through the Olympus app and when they are more advantageous than a subscription.

Telecommuting becomes the norm

The Coronavirus crisis has forced many companies to allow their employees to telecommute. It has shown that working from home is both possible and even efficient.

At Olympus Mobility, we believe that telecommuting will remain the norm for a long time to come. It will certainly become fully established in our society. Employees who are allowed to work from home two or three days a week will be much happier, simply because they will save time by not having to commute. This is a good thing, because everyone knows that happy employees are more productive and that a company can only benefit from this.

This shift already offers opportunities to reconsider the high mobility cost of commuting. At present, companies often opt for a subscription formula. But is it always the most beneficial option? The choice between a multi-ride card or subscription is no longer automatically in the latter’s favour.

Employees who used to travel the same route five days a week benefited from a subscription formula. This also used to be the best choice for the employer in terms of costs. In post-Coronavirus times, however, multi-ride cards such as ten-ride cards can be a better option than a subscription, and optimise mobility costs.

Which is the most advantageous, a multi-ride card or a subscription?

We calculated it for you below.

1. Multi-ride card or subscription for employees who take De Lijn buses and trams in Flanders

A monthly subscription to De Lijn costs €49. By purchasing De Lijn m-cards in the Olympus app, you can save up to 27% in one month, provided that you do not have to travel to work two days a week. Telecommuting thus offers an optimisation of mobility costs.

Cijfervoorbeeld meerrittenkaart of abonnement

It is important to note that it is not only working from home that can reduce the need to commute by public transport, but also working part-time, travelling by bike and satellite working.

Below are a few screenshots taken from the purchase of an m-card in the Olympus app, which is intended for ten rides.

Meerrittenkaart of abonnement, de Olympus-app berekent het voor jou!

2. Multi-ride card or subscription for employees taking the MIVB metro, tram or bus in Brussels

At MIVB, a subscription is slightly more expensive compared to a multi-ride card than in comparison with De Lijn. The total savings can therefore be as much as 31%.

Cijfervoorbeeld meerrittenkaart of abonnement

Below are a few screenshots taken from the purchase of Jump10 in the Olympus app. You immediately notice how economical it is in comparison to a subscription.

Jump 10

3. Multi-ride card or subscription for the train commuters?

A train pass is relatively cheap and almost always the best option. Especially if, as an employer, you make use of NMBS’s third-party payer scheme and fully cover the cost of the train pass. The government will then refund you 20% of the cost of the subscription.

Whether a multi-ride card is cheaper than a subscription depends on the commuting distance. In the case of two non-commuter days, a multi-ride ticket is only cheaper from a distance of more than 100 km.

A multi-ride ticket is thus only more favourable than a season ticket for people travelling from the coast to Brussels.

One Mobility-tool to solve them all

In post-Coronavirus times, companies are confronted even more than before with the variability in the use of mobility by their employees.

 • Each employee has his/her own mobility modes that differ individually.
 • A cafeteria plan traditionally offers many choices.
 • Some are now opting for a mobility budget, and that too is something else.

Olympus Mobility meets the demands made by companies to give their employees freedom of choice. Simultaneously, it wants to offer simplicity in handling the complex issue of mobility and provide companies with an improved insight into the true costs of all this. Multi-ride card or subscription? Our Mobility tool immediately shows you the difference in cost price.

Would you like more information? Is there something we can help you with? Do not hesitate to contact us.