Mobiliteit een administratief kluwen? weg met die onkostennota!

Met de Olympus Mobility-app van onkostennota naar administratieve eenvoud

Werkgevers willen zoveel mogelijk processen vereenvoudigen door ze te digitaliseren. Hierbij kan Olympus Mobility je helpen, want we blinken uit in alles wat met digitaal mobiliteitsbeheer te maken heeft. Olympus Mobility wil het administratief kluwen dat mobiliteit is – denk aan de onkostennota –, sterk vereenvoudigen. En dat in ieders belang, zowel van werkgever als werknemer.

Interesse in een gratis demo-account?

 • De werknemer krijgt toegang tot de Olympus-app en kan daardoor alle losse tickets, meerrittenkaartenabonnementen, vouchers en/of vervoersbewijzen digitaal aankopen. Je werknemers kiezen in alle vrijheid en eenvoud uit het ruime aanbod aan duurzame vervoersopties. Vlot en snel schakelen ze tussen de bestaande vervoersmodi. Ook meegenomen? Dankzij het budget dat hen ter beschikking wordt gesteld, hoeven ze geen cent meer voor te schieten.
  Het resultaat? Pure tijdswinst, minder stress, meer gemoedsrust, een betere work-lifebalance en meer productiviteit.
 • Stel je als werkgever de Olympus-app ter beschikking van je werknemers, dan behoort het klagen over de administratie die bij mobiliteit komt kijken voorgoed tot het verleden. Gedaan met het verzamelen van onkostennota’s. De enige administratie die je rest is de Olympus-app ter beschikking te stellen van je werknemers en de budgetten in te stellen waarmee ze de alternatieve vervoersmiddelen kunnen gebruiken. Op het eind van de maand ontvang je één enkele factuur die de BTW-recuperatie eenvoudig maakt. Via een aantal rapporten krijg je gericht inzicht in de verplaatsingen van je werknemers.
  Het resultaat? Als bedrijf bespaar je op kosten voor tickets en administratie. Bovendien is het dan eindelijk gedaan met de vele mobiliteitscontracten en het verzamelen van bonnetjes, tickets en onkostennota’s. Wat een luxe!

We tonen de administratieve vereenvoudiging in cijfers aan

Mobiliteit een administratief kluwen? Daar komt het jammer genoeg op neer. Het verwerken en behandelen van onkosten gelinkt aan mobiliteit vragen veel inspanningen van verschillende departementen. We sommen ze even kort op:

 • Werknemer bereidt een onkostennota voor en dient die in.
 • Leidinggevende controleert de bewijsstukken, keurt ze goed en speelt zijn goedkeuring door aan de personeelsdienst.
 • Personeelsdienst regelt vervolgens de terugbetaling via de payroll.

Je merkt het, heel wat mensen spenderen uren aan het verwerken van één onkostennota.

Hieronder vind je een gedetailleerd en cijfermatig overzicht van de financiële impact daarvan.

We berekenen de besparing voor één medewerker die één verplaatsing per maand met de Olympus-app aflegt, en stellen dat tegenover de manuele verwerking van de onkostennota.

De tabel hieronder lijst de verschillende taken op voor het verwerken van een onkostennota, het aantal minuten dat die verwerking in beslag neemt, en een extrapolatie op jaarbasis.

 • In totaal worden er 342 minuten op jaarbasis besteed aan het manueel verwerken van 12 onkostennota’s (1 per maand) van 1 medewerker. Dat komt overeen met 5,70 uur. Aan een uurloon van €45 geeft dat een totale kost weer van €256,50.
 • Indien de medewerker de Olympus-app gebruikt voor de verplaatsingen, dan worden er slechts 51 minuten op jaarbasis administratie aan besteed. Dat komt overeen met 0,85 uur, en een kost van €38,25.
 • Het verschil van €218,25 is dan ook groot, aangezien deze oefening gebaseerd is op één verplaatsing per maand en voor één medewerker.

Houden we rekening met de kost voor de implementatie van Olympus Mobility, dan bedraagt het verschil €155. Dit is een aanzienlijk bedrag aangezien deze oefening gebaseerd is op één verplaatsing per maand en voor één medewerker.

Beeld je eens in hoeveel de besparing bedraagt indien je 20 werknemers hebt die 2 à 3 verplaatsingen per maand afleggen!

Oud nieuws: onkostennota om kilometervergoeding geregeld te krijgen!

Het berekenen en uitbetalen van de kilometervergoeding is administratief tijdrovend, en ook dat kan beter.

Veel bedrijven stimuleren hun werknemers met de fiets naar het werk te komen door hen een kilometervergoeding uit te betalen. De opvolging en verwerking hiervan gebeurt vaak via een excelbestand. Dat is niet alleen een tijdrovende methode, er is ook altijd een risico op fouten. Via het mobiliteitsplatform van Olympus Mobility verloopt alles veel eenvoudiger én correcter.

In een voorgaand blogartikel leggen we de voordelen uit van kilometerregistratie, wanneer het is toegelaten en hoe de kilometerregistratie werkt in de Olympus-app.

In dit blogartikel berekenen we de tijdswinst en besparing die je realiseert door de kilometervergoeding te behandelen met de Olympus-app.

Zowel werknemer als werkgever zijn betrokken bij de verwerking van de kilometervergoeding.

 • De werknemer moet al zijn verplaatsingen bijhouden, zowel de woon-werk- als dienstverplaatsingen, en er een onkostennota van maken.
 • De werkgever dient dit alles te controleren en het eindbedrag door te geven aan de personeelsdienst voor uitbetaling.

Hoe maak je kinderspel van de mobiliteitsadministratie?

De oplossing? Laat je werknemer zijn verplaatsingen bijhouden via de Olympus-app. Ook voor hem zal het leuk zijn een punt te zetten achter al die onkostennota’s voor de administratie van zijn mobiliteit.

 • Gedaan met het registreren van alle verplaatsingen in een excelbestand en het tijdrovend verzamelen van onkostennota’s.
 • Op het eind van de maand ontvang je overzichtelijke en duidelijke rapportering met de totale kilometervergoeding per werknemer.
 • Je speelt deze rapporten door aan het sociaal secretariaat en zij zorgen voor de rest.

Volgens onze berekeningen bespaar je met deze methode maar liefst €100 per verplaatsing. Leggen je werknemers regelmatig dienstverplaatsingen af met de eigen wagen? Dan pas kan je echt een grote som geld uitsparen door gebruik te maken van de diensten van Olympus Mobility!

Klaar om geld en tijd te besparen, en komaf te maken met de onkostennota?

Vraag het Mobility-team gerust om meer info. We antwoorden zo vlug mogelijk.

Graag tot binnenkort.

Één budget voor mobiliteit beheren op één app? wat een gemak!

Enkele voorbeelden van beheer van het mobiliteitsbudget?

 • Je kan het wettelijk mobiliteitsbudget combineren met een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen.
 • De gebruiker kan zelf een privébudget opladen als het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende is voor zijn privéverplaatsingen.
 • Geen onduidelijkheid voor passen van De Lijn en/of NMBS. Deze kunnen immers enkel gebruikt worden op het specifiek budget waarop ze aangekocht worden.

Voordelen beheer van het mobiliteitsbudget via ons platform?

Het is logisch dat een simultaan beheer van het mobiliteitsbudget via één platform alleen maar voordelen biedt. We sommen de belangrijkste even voor je op.

 • De werkgever kan zijn kosten per type budget analyseren en krijgt een duidelijke rapportering.
 • Alle gemaakte kosten op het werkgeversbudget (wettelijk mobiliteits-, cafetaria- of onkostenbudget) komen op één factuur te staan. De verwerking ervan en de recuperatie van de btw worden op die manier een fluitje van een cent.
 • Alles wat de gebruiker via zijn privébudget uitgeeft komt niet op de factuur en ook niet in de rapportering. Hiermee respecteren we de GDPR-regels.

Flexibiliteit en duurzaamheid leiden tot welzijn

Zet jouw bedrijf ook in op flexibiliteit en duurzaamheid? Dat kan op 1.001 verschillende manieren. Belangrijk daarbij is altijd rekening te houden met het welzijn van de werknemer.

 • Welke mogelijkheden krijgt hij op het vlak van flexibiliteit?
 • Kan hij vrij de keuze maken om thuis te werken, op kantoor of in een co-workingspace?
 • Op welke manier kan de werknemer zich verplaatsen naar kantoor of co-workingspace?

Mobiliteit is belangrijk voor de mensen. Veel bedrijven beseffen dit en koppelen daar hun visie op flexibiliteit en duurzaamheid aan vast. Maar hoe pak je dat nu concreet aan als werkgever? Welke mogelijkheden zijn er om je werknemers flexibele en duurzame mobiliteit aan te bieden?

Ons antwoord? Beheer het mobiliteitsbudget op één plek

Alles wordt mogelijk voor wie het mobiliteitsbudget van zijn werknemers beheert via ons online platform.

Op welke manier kan je als werkgever flexibele en duurzame mobiliteit aanbieden aan je werknemers?

Cafetariaplan

In een vorig blogartikel over de flexibele mobiliteit in een cafetariaplan hebben we al uiteengezet hoe dit alles in zijn werk gaat. Naast een integratie met de FIP-tool van SD Worx plannen we partnerships op te zetten met andere sociaal secretariaten en aanbieders van cafetariaplannen.

Lees ook de testimonial van KPMG die Olympus Mobility opneemt in hun Flex Reward Plan.

Het wettelijk mobiliteitsbudget

Je kan ons mobiliteitsplatform gebruiken voor het beheer van het wettelijk mobiliteitsbudget, zowel pijler 2 als pijler 3.

De medewerker heeft via onze app toegang tot een brede waaier aan alternatieve vervoersmiddelen die hij kan gebruiken in pijler 2. Elke maand wordt het saldo getransfereerd zodat je op 31/12 een duidelijke balans krijgt per werknemer voor pijler 3.

Verschillende van onze klanten hebben het mobiliteitsbudget al geïmplementeerd zoals ACV Belgium, G.I.M. …

Onkostenbudget

In onze blog over onkostennota’s maken we duidelijk welke kosten je als werkgever uitspaart door gebruik te maken van onze mobiliteitsapp. Je kan een specifiek budget per maand of per jaar ter beschikking stellen, of kiezen voor ongelimiteerd. De werknemer ziet dan geen bedrag in de app staan maar weet wel dat hij of zij de app moet gebruiken voor zijn dienstverplaatsingen.

Aangezien hij de mobiliteitskosten niet hoeft voor te schieten, wordt hij extra gemotiveerd om effectief gebruik te maken van de alternatieve vervoersmiddelen.

Lees ook de testimonials van Sweco over hun beleid en visie op duurzame mobiliteit en van de Vlaamse Landmaatschappij.

Flexibel budget voor mobiliteit

Je kan de app ook gebruiken voor woon-werkverplaatsingen. Op die manier kan je de werknemers stimuleren om ook die afstanden duurzaam af te leggen.

Telewerken wordt meer en meer de norm. Als werkgever vermijd je dus het best standaardabonnementen aan te bieden.

Als alternatief kan je je werknemer een digitale tool aanbieden, zoals de Olympus-app, waarmee hij tickets of meerrittenkaarten aankoopt voor NMBS, De Lijn, MIVB, TEC. Uiteraard kan hij via de app ook vlot schakelen naar deelfietsen en/of deelwagens voor de last mile.

Lees hierover ook de testimonials van Beweging.net over duurzame mobiliteit en van de Antwerpse KMO Mediacomm.

En er is nog meer

Naast het beheer van al deze mobiliteitsbudgetten op één platform, kan je de gebruiker ook de mogelijkheid geven om de Olympus-app voor privéverplaatsingen te gebruiken. De werknemer koppelt dan zijn eigen bankkaart aan de app en laadt een privébudget op om in het weekend of buiten de werkuren tickets en vervoersbewijzen aan te kopen.

Ter info: het wettelijk mobiliteitsbudget maakt geen onderscheid tussen dienst-, woon-werk-, en privéverplaatsingen vanwege het gunstig fiscaal regime, waardoor je dit budget ook privé mag gebruiken. Werkgever noch werknemer betalen belastingen op de uitgaven in pijler 2 van het wettelijk mobiliteitsbudget. Op het saldo in pijler 3 dat je nog moet uitbetalen aan de werknemer, moet nog een solidariteitsbijdrage van 38,07% in rekening gebracht worden.

Tot 4 mobiliteitsbudgetten beheren, simultaan!

We vertelden je het hierboven al, maar we herhalen het graag omdat ons aanbod toch wel sterk is. Je kan simultaan tot 4 verschillende mobiliteitsbudgetten beheren op één app, de Olympus-app natuurlijk.

 • Je kan een onkostenbudget specifiek voor dienstverplaatsingen combineren met het wettelijk mobiliteitsbudget.
 • Is het wettelijk mobiliteitsbudget niet voldoende voor de privéverplaatsingen, dan kan de gebruiker zelf een privébudget opladen.
 • Ook administratief is alles puik geregeld. Doet de gebruiker een bepaalde transactie, dan wijst hij de kost van het ticket of vervoersbewijs aan een bepaald budget toe. Hij kan elk budget ook afzonderlijk raadplegen en opvolgen in de app.

Alle kosten op één factuur, wat een gemak!

Naast een flexibel beheer van de mobiliteitsbudgetten zijn er nog voordelen verbonden aan onze Olympus-app. Wat dacht je van de volgende?

 • Duidelijke rapportering: als werkgever analyseer je heel gemakkelijk de mobiliteitskosten per type budget.
 • Eén factuur: waarop je alle kosten terugvindt die worden gemaakt op het werkgeversbudget – zowel wettelijk mobiliteits-, cafetaria-, als expensebudget. De verwerking en de btw-recuperatie kan niet makkelijker.
 • Privacy voorop: wat de gebruiker via een privébudget uitgeeft komt niet op de factuur terecht, en ook niet in de rapportering. De privacy en de GDPR-regels worden 100% gerespecteerd.

Meer weten over een vlotter beheer van het mobiliteitsbudget van je werknemers?

Neem dan zeker contact met het team van Olympus Mobility. We beantwoorden je vragen graag.

Of vraag meteen een demo van de Olympus-app aan!

Flexibele mobiliteit in je cafetariaplan? goed idee!

Flexibele mobiliteit in je cafetariaplan?

Dat de vraag naar flexibele mobiliteit dag na dag toeneemt, merken we bij Olympus Mobility maar al te goed. Werknemers willen inderdaad hun mobiliteit kunnen kiezen, zowel hun woon-werkverkeer als hun dienstverplaatsingen.

Nu bestaan er verschillende manieren om je werknemers flexibele mobiliteit aan te bieden. We denken aan het wettelijk mobiliteitsbudget, onkostenbudget, cafetariaplan ….

Maar waarom de zaken niet combineren? Olympus Mobility voorziet nu ook de mogelijkheid om flexibele mobiliteit in jouw cafetariaplan op te nemen. Je werknemer krijgt dan een budget die hij ter beschikking kan stellen van de alternatieve vervoersmiddelen in de Olympus-app. Dat zijn er trouwens veel, we denken aan trein, tram, bus, metro, deelfietsdeelwagen …

Even enkele termen verduidelijken.

1.      Wat is een cafetariaplan?

Werknemers stellen zelf hun loonpakket samen aan de hand van een plan dat de werkgever heeft opgesteld. Concreet betekent dit dat werknemers de mogelijkheid krijgen om delen van hun klassiek loon (een percentage van het maandelijks brutoloon, een bonus, eindejaarspremie …) in te ruilen voor een ander voordeel dat meer aansluit op hun wensen en voorkeuren.

2.      Waarom een cafetariaplan?

Waarom een cafetariaplan zo goed is? Omdat de invoering ervan een win-winsituatie oplevert voor werkgever en werknemer.

 • Voordelen voor de werknemer:
  • Keuzevrijheid: als werknemer vul je zelf je loonpakket in
  • Financieel voordeel: extralegale voordelen betekenen vaak minder socialezekerheidsbijdragen en belastingen
 • Voordelen voor de werkgever:
  • Employer branding: een cafetariaplan geeft een boost aan de employer branding, zeker in kmo’s. Dat is zoals je weet een niet te onderschatten factor in the war for talent
  • Onveranderde loonkost: een cafetariaplan betekent geen meerkost voor de werkgever en is kostenneutraal. Het budget in het cafetariaplan is immers een omzetting van het klassieke loon dat de werkgever hoe dan ook in cash dient uit te keren.

Concrete case van flexibele mobiliteit in een cafetariaplan

We illustreren het bovenstaande even met een concrete case van onze partner-klant KPMG.

Elke werknemer van KPMG kan voor zijn woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen een budget kiezen om te besteden aan de mobiliteitsopties in de Olympus Mobility-app. Om zijn medewerkers te doen kiezen voor alternatieve en flexibele mobiliteit, koppelt KPMG daar een incentive aan vast.

Wat houdt die incentive in? Per dag dat een medewerker gebruikmaakt van de Olympus-app verdient hij of zij 10 euro. Dat bedrag wordt opgeteld bij zijn of haar 13de maand en op het eind van het jaar uitbetaald. Je leest er alles over in ons interview met de Mobility Manager van KPMG, Peter Van de Velde.

Integratie met FIP-tool van SD Worx

Olympus Mobility beseft dat de vraag naar flexibele mobiliteit zal blijven groeien. Daarom zetten we in op een nog betere dienstverlening voor onze prospecten en klanten.

Samen met een van onze partners, SD Worx, hebben we de voorbije maanden inspanningen geleverd voor een integratie met het Flex Income Plan (FIP), het cafetariaplan van SD Worx. Indien een medewerker in de FIP-tool kiest voor Olympus Mobility, dan verloopt alles automatisch:

 • de werknemer ontvangt de nodige informatie,
 • de account wordt aangemaakt in het beheerportaal van Olympus Mobility,
 • en de workload voor de werkgever is minimaal.

Op die manier zetten we in op digitalisering, automatisering en duurzaamheid.

Wil je Olympus Mobility graag integreren in je cafetariaplan?

En je werknemers de kans bieden op een flexibele mobiliteit?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Hervorming corporate mobility practices

Hervorming corporate mobility practices? Statistieken liegen niet!

Het Mo’vid-19 onderzoek van Espaces-Mobilités ondervroeg 3.200 Belgen over hun houding t.o.v. mobiliteit vóór en na de crisis. 43% van de deelnemers geeft aan de intentie te hebben om hun mobiliteitsgewoontes aan te passen na de crisis. Ze denken dat de hervorming van de corporate mobility practices vooral ten gunste komt van soft mobility oplossingen zoals fietsen, steps of wandelingen. Onder de soft mobility oplossingen doet de fiets het enorm goed. Dat de Belg zijn hart verloren heeft aan de tweewieler is geen verrassing. 34% van de Mo’vid-19 deelnemers zegt vaker een fiets of een scooter te zullen gebruiken als vervoermiddel na de crisis. En dat is iets dat we alleen maar kunnen toejuichen.

De cijfers die onder meer Cowboy en Billy Bike publiceren naar het grote publiek bevestigen deze trend alleen maar. Brusselse start-up Cowboy brengt elektrische designfietsen op de markt en zag zijn verkoop met 230% stijgen. De deelfietsen van Billy Bike klopten de laatste maanden dan weer af op een verdubbeling van het aantal ritjes. Ook in het bedrijfsleven neemt de fietsverhuur alleen maar toe. Zo ontdekte mobiliteitsadviseur Cycle Valley ‘dankzij’ de coronacrisis een nieuw verdienmodel voor bedrijfsfietsen: de kortetermijnverhuur (per maand). Duidelijker kan de hervorming van de corporate mobility practices niet zijn.

Dat de fiets aan een opmars bezig is, is ook de politiek niet ontgaan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een toolbox rond duurzame mobiliteit samengesteld n.a.v. de mobiliteitsbevindingen in crisistijd. Doel is om de Vlamingen ook na de corona-exit aan te zetten om te blijven fietsen. Ze investeert daarvoor een budget van 3 miljoen euro in onder meer fietsstraten, extra fietsenstallingen en het verbreden van fiets-, wandel- en zebrapaden. Op die manier kunnen mensen op anderhalve meter afstand van elkaar blijven.

Thuiswerk wordt gesmaakt!

De grootste impact op de mobiliteit kwam er ontegensprekelijk door de verplichting om thuis te werken. Voor de coronacrisis was thuiswerk nog niet ingeburgerd in veel bedrijven. Het werd integendeel veeleer gemeden uit wantrouwen voor de (on)productiviteit van de werknemers. Maar uiteindelijk werd het de nieuwe verplichte regel.

Het Mov’id-19 onderzoek stelt vast dat 42% van de werknemers enthousiast is om in de toekomst meer aan telewerk te doen. Thuiswerk zorgt dus voor positieve reacties. 79% van de deelnemers moedigt de promotie en ondersteuning van thuiswerk aan.

Ook de werkgevers doen een belangrijke tegemoetkoming: de fiscus staat met een ‘covid ruling’ toe dat er per maand een nettovergoeding van 126,94 euro betaald wordt aan de werknemer die een thuisbureau installeert in coronatijden. Naast dit bedrag kan er ook een nettovergoeding van 20 euro betaald worden voor het gebruik van eigen internet.

Dat thuiswerk een keeper is, heeft ook Twitter begrepen. Twitter pakte twee weken geleden uit met de revolutionaire policy dat medewerkers forever mogen thuiswerken indien ze dat wensen! Twitter brengt de hervorming van de corporate mobility practices alvast meteen in de praktijk.

In één van onze vorige blogartikels rond mobiliteit in het post-corona tijdperk lees je hoe je als bedrijf geld kan besparen door de zware abonnementskost te vervangen door meerrittenkaarten.

Corporate mobility 2.0 – maar hoe?

Het monopolie van de bedrijfswagen als corporate mobility oplossing dreigt langzaam te moeten plaatsmaken voor andere vormen van flexibele mobiliteit. Voor werknemers is een bedrijfswagen niet meer het paradepaardje van een loonpakket. Ze willen dit budget liever in alle vrijheid spenderen aan andere, meer gepersonaliseerde mobiliteitsopties. Door werknemers toegang te geven tot een waaier aan alternatieve vervoersopties krijgen ze een extra mogelijkheid om zich flexibel te verplaatsen. Deze hervorming van de corporate mobility practices zorgt enerzijds voor een stijging van efficiëntie en productiviteit, anderzijds voor minder stress.

Ook veel werkgevers zien het invoeren van het mobiliteitsbudget als een belangrijke troef voor hun employer branding. Het mobiliteitsbudget laat toe om op een fiscaalvriendelijke manier de bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame alternatieven of cash.

Let’s flatten the mobility curve! Op naar hervorming corporate mobility practices!

Ondersteuning nodig voor je corporate mobility transformation? Hulp nodig voor de hervorming van de corporate mobility practices? Neem alvast een kijkje op de website van Olympus Mobility en neem rechtstreeks contact op, of simuleer je ideale mobility policy op de website van Payflip!

Lees onze andere blogartikels

Eenvoudige kilometerregistratie

Eenvoudige kilometerregistratie met de Olympus app

Als je het mobiliteitsplatform van Olympus Mobility gebruikt, wordt de administratie een fluitje van een cent. Ons platform en onze Olympus app bieden een efficiënte oplossing voor de administratieve complexiteit. Hoe? Door te zorgen voor een eenvoudige kilometerregistratie én de daarbijbehorende kilometervergoeding voor elke werknemer. De werknemer registreert zowel zijn woon-werkverkeer als zijn dienstverplaatsingen digitaal in de Olympus app. Aan het eind van de maand ontvangt de werkgever een rapport met het totaalbedrag van de kilometervergoeding per werknemer. Makkelijker kan echt niet.

Wanneer is een kilometervergoeding toegelaten?

Zowel voor de fiets als voor de privéwagen is een kilometervergoeding toegelaten.

1. Woon-werkverkeer met de fiets

Is er een kilometervergoeding voorzien op het niveau van de sector of in de onderneming? Dan kan je als werkgever je werknemers een fietsvergoeding betalen.

 • Je kan de fietsvergoeding per kilometer tot een bepaald bedrag 100% inbrengen als aftrekbare bedrijfskost. De fietsvergoeding is bovendien RSZ-vrij.
 • Het maximale bedrag is € 0,27 per kilometer en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd en aangepast.
 • Indien je als werkgever het maximaal forfaitaire bedrag toekent dat ook de overheid betaalt, moet je geen bewijsstukken voorleggen.

2. Woon-werkverkeer met de privéwagen

De wet voorziet hier geen verplichte werkgeverstussenkomst wanneer je als werknemer woon-werkverplaatsingen met je privé-voertuig doet (auto, moto, motorfiets, …). Wanneer het voorzien wordt in een sectorale cao, moet de werkgever tussenkomen bij het gebruik van uw privé-voertuig. 

Een voorbeeld is de socioculturele sector (PC 329.01): indien een werknemer zijn woon-werktraject aflegt met een privéwagen heeft de werkgever 2 opties:

 • als de werknemer minimum 3 kilometer moet afleggen, dient de werkgever 60% van de prijs van een treinticket voor dezelfde afstand terug te betalen.
 • de werkgever kan er ook voor kiezen om een kilometervergoeding uit te betalen tot € 0,3653 per kilometer. Dit is misschien niet gunstig voor de werknemer, aangezien die slechts €410 belastingvrij woon-werkvergoeding kan ontvangen in geval van een kostenforfait. Alles wat bovenop die €410 komt, zal belast worden als loon.

In het post-coronatijdperk zal er in elk geval minder woon-werkverkeer met de wagen zijn. Daar hebben het deeltijds en thuiswerken en het stijgend aantal fietsverplaatsingen alles mee te maken. Als werkgever kan je de woon-werkvergoeding optimaliseren door die enkel uit te keren voor de dagen dat er werkelijk een woon-werkverplaatsing is. De Olympus app biedt daarvoor een gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing. 

Eenvoudige kilometerregistratie met de Olympus app, ook voor fietsers

Onze Olympus app zorgt ervoor dat de kilometerregistratie uiterst eenvoudig verloopt.

 • De werkgever stelt de woon-werkafstand én dus ook de kilometervergoeding in in het Olympus beheerportaal. Hij doet dat per werknemer, zowel voor de verplaatsingen met de fiets als met de privéwagen.
 • De werknemer registreert dagelijks zijn verplaatsingen in de Olympus app. Op die manier optimaliseert de werkgever deze kost bij ziekte, verlof, thuiswerk of deeltijds werken.
 • Ook de werknemer kan zijn totale kilometervergoeding opvolgen in de Olympus app.
 • Op het einde van de maand krijgt de werkgever een overzicht van de totale vergoeding die moet betaald worden aan de werknemer.
Eenvoudige kilometerregistratie in de Olympus-app.

3. Kilometervergoeding dienstverplaatsingen

Zowel voor de afgelegde trajecten met de privéwagen als met een cafetariawagen – een bedrijfswagen zonder tankkaart – kan een kilometervergoeding worden uitbetaald.

Dienstverplaatsingen met de privé- of cafetariawagen

De te volgen regels zijn nogal omslachtig. Ook wanneer je werknemer een dienstverplaatsing maakt met de eigen wagen, kan je hem een kilometervergoeding uitkeren. De werknemer kan kiezen tussen de forfaitaire en werkelijke kosten. Die werkelijke kosten bijhouden vereist een continue alertheid.

 • Het forfaitair bedrag van de kilometervergoeding is momenteel € 0,3653 en wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.
 • Het bedrag per kilometer is een maximumbedrag. De werkgever kan ervoor kiezen een lager bedrag per kilometer toe te passen.
 • Indien de werkgever het maximaal forfaitaire bedrag toekent dat ook de overheid betaalt, moet hij geen bewijsstukken voorleggen.
 • De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen is niet belastbaar. Bovendien worden er ook geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden.

De Olympus app voor een eenvoudige kilometerregistratie

In de Olympus app kan je een verschillend tarief instellen voor een cafetariawagen zonder tankkaart en de eigen wagen.

 • De werkgever geeft toegang aan de werknemer tot de kilometerregistratie voor dienstverplaatsingen.
 • Die registreert vervolgens zijn dienstverplaatsingen in de Olympus app, gebruiksvriendelijk en eenvoudig.
 • Nadat de plaats van vertrek en de bestemming is ingevoerd, berekent de app automatisch de afstand.
 • Op het einde van de maand krijgt de werkgever een overzicht van de totale vergoeding die moet betaald worden aan de werknemer.
Olympus Mobility zorgt ook voor een eenvoudige kilometerregistratie.

One Mobility-tool to solve them all

Bedrijven worden in post-coronatijd nog meer dan vroeger geconfronteerd met de variatie in gebruik van mobiliteit door hun werknemers.

 • Elk personeelslid heeft zijn/haar eigen mobiliteitsmodi die individueel verschillend zijn.
 • Een cafetariaplan biedt traditioneel al heel wat keuzes.
 • Sommigen kiezen nu ook voor een mobiliteitsbudget, en ook dat is weer iets anders.

Olympus Mobility komt tegemoet aan de wens van bedrijven om hun werknemers keuzevrijheid te gunnen. Tegelijk wil ze eenvoud bieden in de verwerking van het complexe mobiliteitsvraagstuk en bedrijven een verbeterd zicht geven op de werkelijke kosten van dit alles. Op zoek naar een eenvoudige kilometerregistratie? Met onze Mobility-tool zit je meteen op de goede weg.

Meer informatie nodig? Kunnen we je helpen? Aarzel niet om contact met ons te nemen.

Lees onze andere blogartikels

Meerrittenkaart of abonnement? De mobility app vereenvoudigt je keuze

In de post-coronatijden reizen medewerkers niet meer dagelijks op en neer om te werken. Vaak zijn ze meerdere dagen afwezig op de werkplek door thuiswerk, deeltijds of satellietwerken. Veel van hen ontdekten bovendien het plezier van de fiets in de coronaperiode. Voor hen is een klassiek abonnement op het openbaar vervoer niet altijd meer de beste oplossing. We zoeken voor jou uit wat voor hen wel de beste optie is, een meerrittenkaart of abonnement?

We lichten al een tipje van de sluier. De Olympus mobiliteitsoplossing blijkt vaak de beste. Ze biedt digitaal meerrittenkaarten aan van de Lijn, NMBS, MIVB en TEC, en altijd op een gebruiksvriendelijke manier.

Hieronder lees je hoe je meerrittenkaarten aanschaft via de Olympus app en in welke gevallen die voordeliger uitkomen dan een abonnement.

Telewerk als de norm

De coronacrisis verplichtte veel bedrijven ertoe om hun medewerkers te laten telewerken. Ondertussen is het in ieder geval volledig ingeburgerd in onze maatschappij. Telewerken is ‘het nieuwe normaal’.

Medewerkers die twee à drie dagen per week thuiswerken voelen zich alvast een pak gelukkiger, gewoon al door de tijdswinst die ze boeken met het wegvallen van hun woon-werkverplaatsing. En iedereen weet dat gelukkige werknemers productiever zijn. Daar wordt je bedrijf alleen maar beter van!

Deze shift biedt alvast opportuniteiten om de grote mobiliteitskost die het woon-werkverkeer met zich meebrengt even te herbekijken. Op dit ogenblik kiest een bedrijf vaak voor een abonnementsformule.

Maar is dat wel altijd de meest gunstige? De keuze tussen een meerrittenkaart of abonnement valt tegenwoordig niet meer automatisch.

Werknemers die vroeger vijf dagen op vijf hetzelfde traject aflegden waren gebaat bij een abonnementsformule. Dat was ook de beste keuze voor de werkgever op het vlak van kosten.

In post-coronatijden kunnen meerrittenkaarten zoals tien-rittenkaarten een betere keuze zijn dan een abonnement en de mobiliteitskosten optimaliseren.

Wat is het meest gunstig, een meerrittenkaart of abonnement?

 

1. Meerrittenkaart of abonnement voor werknemers die bus en tram van De Lijn nemen in Vlaanderen

Een maandabonnement van De Lijn kost €49 voor één maand. Met de aankoop van m-cards van De Lijn in de Olympus-app bespaar je in één maand tot 44%, mits je drie dagen per week geen woon-werkverplaatsingen hoeft af te leggen. Telewerk biedt dus een optimalisatie van de mobiliteitskosten.

We merken hierbij op dat niet alleen thuiswerk aanleiding kan geven tot minder nood aan woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer, maar ook deeltijds werken, fietsverplaatsing en satellietwerken werken daaraan mee.

Hieronder vind je enkele screenshots van de aankoop van een m-card in de Olympus-app, goed voor tien ritten.

2. Meerrittenkaart of abonnement voor werknemers die in Brussel de metro, tram of bus van MIVB nemen

Bij MIVB is een abonnement iets duurder ten opzichte van een meerritten kaart dan in verhouding bij De Lijn. De totale besparing kan hier dan ook oplopen tot 58% op 1 jaar tijd.

Hieronder vind je enkele screenshots van de aankoop van Brupass10 in de OIympus-app. Je merkt meteen hoe voordelig die is in vergelijking met een abonnement.

3. Meerrittenkaart of abonnement voor de pendelaars met de trein?

Een treinabonnement is sowieso goedkoop en bijna altijd de beste formule. Zeker als je als werkgever gebruik maakt van de derdebetalersregeling van de NMBS, en de kost van het treinabonnement volledig ten laste neemt. De overheid betaalt dan 20% van de abonnementsprijs terug.

Of een meerrittenkaart goedkoper is dan een abonnement hangt af van de afstand tussen woon- en werkplaats. In een het geval van drie niet-pendeldagen blijkt een meerittenkaart slechts goedkoper te zijn vanaf een afstand van meer dan 70 km.

Eén geïntegreerde mobiliteitstool

Bedrijven worden in post-coronatijd nog meer dan vroeger geconfronteerd met flexibel verplaatsingsgedrag van hun medewerkers.

 • Elk personeelslid heeft zijn/haar eigen mobiliteitsmodi die individueel verschillend zijn.
 • Een cafetariaplan biedt traditioneel al heel wat keuzes.
 • Het mobiliteitsbudget wint steeds meer medewerkers over.

Met de vele keuzemogelijkheden van het Olympus platform bied je bijna mobiliteit op maat. Tegelijk krijgen ze een eenvoudige tool om het overzicht te bewaren van hun verplaatsingen. Onze app toont automatisch de meest voordelige optie.

Meer informatie?