Dienstverplaatsingen eenvoudig verduurzamen: B-architecten doet het voor

Wie is B-architecten?

B-architecten is een platform dat zoekt naar verrassende ruimtelijke oplossingen met levenskwaliteit en duurzaamheid als doel.

Ze zijn een platform van talentvolle ontwerpers die willen wegen op het beleid en impact willen hebben op de kwaliteit van wonen en leven.

Ontwerpen is hun kerntaak – van deurklink tot stadswijk – maar ze investeren evenzeer in innoverend onderzoek. Ze publiceren en discussiëren, zetten in op eigen initiatieven en grijpen kansen om de grenzen van hun vak te verleggen.

Ze maken deel uit van de groep ‘B’, samen met:

 • B-bis: specialisten in private projecten en interieuropdrachten
 • B-city: specialisten in stedelijke projecten
 • B-juxta: specialisten in restauratie en erfgoed

Hun doel? ‘Het architecturale landschap verbeteren’, aldus Klaas Adriaensen.

Logo van B-Architecten, de architecten die kozen om hun dienstverplaatsingen te verduurzamen met het digitaal platform van Olympus Mobility

Bekijk hoe zij het beheer van hun dienstverplaatsingen vereenvoudigden

Duurzame architectuur en mobiliteit

Klaas: “Bij B-architecten werken we mee aan een duurzame samenleving. Dat begint bij onze architectuur. Logischerwijs trekken we die mentaliteit door naar de manier waarop we ons verplaatsen.”

Hij legt uit:

“Architecten moeten vaak naar projecten en afspraken. We zochten een algemene oplossing om onze mensen zo snel en duurzaam mogelijk van punt A naar punt B te krijgen.”

Verliepen jullie dienstverplaatsingen altijd even vlot?

Klaas: “Vroeger hadden we hier een reeks rittenkaarten liggen, bijvoorbeeld voor de trein.

Er stond ook een wagen die te pas en te onpas weg was wanneer iemand die nodig had, samen met enkele fietsen.”

Het mobiliteitsbeheer was een administratief kluwen.

“Voordat B-architecten ook aanwezig was in Brussel en Gent, kwam iedereen naar Antwerpen voor de juiste fietssleutels, autosleutels, rittenkaarten …

Dat boekten we dan telkens in onze Outlook-agenda’s.”

Hoe losten jullie die administratieve hel op?

Klaas: “We stapten over op de Olympus-app. Op die manier verplaatsen onze architecten zich zo eenvoudig mogelijk naar hun projecten over heel België.

We gaan niet langer op zoek naar autosleutels, Cambio-kaarten of treinpassen. De Olympus-app combineert alle mobiliteitsdiensten en vervangt onze huidige administratie.

Hoe verliep de overstap naar de Olympus-app?

Klaas: “Heel eenvoudig.

We lieten eerst een vijftal medewerkers die vaak de baan op moesten de app uittesten. Zij gaven enkel positieve feedback.

Daarna beslisten we al snel om de app voor de hele groep uit te rollen.

Door het verlaagde abonnementstarief voor medewerkers die de app weinig gebruiken, houden we de kosten onder controle.”

Hoe ervaar je het gebruik van Olympus Mobility voor jullie dientsverplaatsingen?

Klaas: “Heerlijk! Er zijn altijd wagens en treintickets beschikbaar.

Ook administratief is het voor onze architecten veel eenvoudiger. Ze hebben de app meteen bij de hand en kopen zonder problemen hun tickets.”

Tijd om even te babbelen met een app gebruiker

We spreken met architect Stéphanie Collier. Zij en haar collega’s gebruiken de Olympus-app om zich duurzaam te verplaatsen naar projecten.

Ook in Stéphanies privéleven laat ze de wagen aan de kant staan. Zij en haar gezin kiezen liever voor de fiets of het openbaar vervoer.

Haar favoriete vervoersmiddel? “Dat is toch wel de trein.”

Heeft de Olympus-app duurzame mobiliteit voor jou veranderd?

Stéphanie vertelt: “Met de app ontdek ik nieuwe mobiliteitsdiensten. Omdat het allemaal gebundeld is in één app, probeer ik die diensten ook effectief uit.”

Ze vult aan: “Door de Olympus-app neem ik vaker het openbaar vervoer dan vroeger.”

Daar pikt Klaas op in: “Hoe minder stappen je moet zetten om je transport te boeken, hoe meer je ook gebruik gaat maken van verschillende vormen van transport.”

Hij gaat verder: “We zijn een relatief jong team. De mindset om het hele land te doorkruisen met de wagen hebben we niet.

Met de app kunnen we, zonder het gebruik van een wagen, nog gemakkelijker overal naartoe.

En dat is duidelijk, ook in hun woon-werkverkeer. Klaas laat weten: “Op dit moment zijn er amper medewerkers die met de wagen naar kantoor komen.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst op vlak van mobiliteit?

Klaas: “Ons huidig pad blijven bewandelen!

Daar zijn wij het alleszins mee eens. Mooi werk!

Bedankt voor het fijne gesprek, Klaas & Stéphanie. Blij dat we jullie ‘schoon verdiep’ eens van dichtbij mochten aanschouwen. En dat jullie niet meer op zoek moeten naar fietssleutels. 😉

Ook je onkostenadministratie vereenvoudigen?

Ontdek hoe we jou kunnen helpen.

Het wettelijk mobiliteitsbudget anno 2023

 1. Wat is het wettelijk mobiliteitsbudget?
 2. Wie heeft recht op het wettelijk mobiliteitsbudget?
 3. Hoe bereken ik het wettelijk mobiliteitsbudget?
 4. Hoe implementeer ik het wettelijk mobiliteitsbudget?
 5. Waar besteden werknemers hun budget aan in pijler 2?
 6. Hoe bewaar ik een overzicht van alle budgetten van mijn werknemers?

Wat is het wettelijk mobiliteitsbudget?

Het wettelijk mobiliteitsbudget is een duurzaam en fiscaal voordelig alternatief voor de bedrijfswagen.

Met dat budget ruilen werknemers hun bedrijfswagen in voor een milieuvriendelijke wagen en andere alternatieve vervoersmiddelen.

De federale overheid voerde de maatregel in om bedrijfsmobiliteit te vergroenen en de fileproblematiek in België te verminderen.

Concreet bestaat het wettelijk mobiliteitsbudget uit drie pijlers.

 1. Milieuvriendelijke bedrijfswagen: wagen met een maximale CO2-uitstoot van 95 g/km (deze regelt wijzigt in 2026 naar wagens zonder CO2-uitstoot).
 2. Duurzame mobiliteit en huisvestingskosten: openbaar of gedeeld vervoer, aankoop of onderhoud van fiets of step, huur of lening …
 3. Cash: op het einde van het jaar krijgt je werknemer het resterende budget uitbetaald, na een vermindering van 38,07% bijzondere werknemersbijdrage.

Wie heeft recht op het wettelijk mobiliteitsbudget?

Dat antwoord is tweeledig:

 • Werknemers die vandaag al rijden met een bedrijfswagen.
 • Werknemers met een functie waar ze recht hebben op een bedrijfswagen, maar er (nog) geen gebruik van maken.

Daar maken we ook twee kanttekeningen bij:

 • Het wettelijk mobiliteitsbudget kan je pas implementeren wanneer je drie jaar een mobiliteitsbeleid hebt en wanneer minstens één werknemer een bedrijfswagen heeft waarop hij of zij VAA betaalt.
 • Wanneer je momenteel loonvoordelen aanbiedt in ruil voor de bedrijfswagen, mag je werknemer die voordelen niet inruilen voor het mobiliteitsbudget.

Hoe bereken ik het wettelijk mobiliteitsbudget?

In het kort? Op basis van de Total Cost of Ownership (TCO).

In het lang noemen we de TCO de totale jaarlijkse bruto kostprijs van de bedrijfswagen.

Het omvat kosten gerelateerd aan de wagen, zoals:

 • De lease- of huurprijs van de wagen
 • Brandstof
 • Verzekeringen
 • CO2-solidariteitsbijdrage
 • Niet-aftrekbare btw

Voor werknemers die in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget, maar geen bedrijfswagen hebben, ligt dat anders.

Zij kiezen eerst een fictieve bedrijfswagen. Op basis daarvan bepaal je hun TCO.

Momenteel bestaat er geen officiële calculator om het mobiliteitsbudget te berekenen, maar de federale overheid brengt waarschijnlijk dit jaar een TCO Mobility Budget Calculator uit.

Terwijl we wachten, doen we beroep op enkele concrete richtlijnen. Het budget bedraagt …

 • Minimaal €3.000
 • Maximaal een vijfde van het brutojaarloon van de werknemer of €16.000 per kalenderjaar

Een praktijkvoorbeeld nodig? Bekijk hoe Business & Decision het aanpakte.

Hoe implementeer ik het wettelijk mobiliteitsbudget?

Daarvoor spraken we met een expert in het vak, Thierry Devresse van My Mobility Budget Butler.

Hij deelt de implementatie op in 5 stappen:

 1. Update je mobiliteitsbeleid
 2. Denk na over telewerk
 3. Schrijf het beleid uit met oog op het wettelijk mobiliteitsbudget
 4. Stel de procedures vast voor het wettelijk mobiliteitsbudget
 5. Communiceer grondig naar je werknemers

Hij benadrukte om dit proces niet alleen aan te pakken. Zo verlies je bakken tijd met het uitzoeken van alle wettelijke regeltjes.

Sociale secretariaten helpen met sommige van bovenstaande zaken, maar niet met allemaal. Voor een volledige ontzorging schakel je best een consultant in zoals MMBB.

Bekijk hoe Mediahuis dit aanpakte in de praktijk.

Waar besteden werknemers hun budget aan in pijler 2?

We vermeldden het daarnet al kort. Pijler 2 bestaat uit duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten.

Meer in detail gaat het over …

 • Tickets & abonnementen voor openbaar vervoer
 • Tickets & abonnementen voor gedeeld vervoer
 • Internationale treintickets
 • Aankoop van een (elektrische) fiets of step
 • Onderhoud of uitrusting voor je (elektrische) fiets of step
 • Huurkosten of hypothecaire leningen van werknemers die binnen een straal van 10 kilometer rond de werkplek wonen of meer dan 50% thuiswerken
 • Ook gezinsleden van de werknemer mogen gebruikmaken van het budget voor bovenstaande zaken

Als werkgever ben je niet verplicht om de volledige lijst in te voeren. Het gaat er vooral om dat je aanbod aansluit op de noden van je werknemers.

Hoe bewaar ik een overzicht van alle budgetten van mijn werknemers?

Een overzicht bewaren van de uitgaves, resterende budgetten, terugbetalingen … No small feat.

Met een digitale tool zoals Olympus Mobility behoud je de controle.

In het Olympus beheerportaal …

 • Wijs je eenvoudig budgetten toe aan je werknemers
 • Krijg je een maandelijks overzicht van de mobiliteitsuitgaves
 • Verwerk je niet langer terugbetalingen voor overige externe aankopen in pijler 2
 • Download je op het einde van het jaar het rapport voor pijler 3 en stuur je die eenvoudig door naar je sociaal secretariaat of payrollverantwoordelijke

Bovendien krijgen ook je werknemers een realtime overzicht van hun resterende budget in de Olympus-app.

Het wettelijk mobiliteitsbudget implementeren?

Het wettelijk mobiliteitsbudget met Olympus Mobility

Webinar: elektrificatie en duurzame mobiliteit – UNIZO en Bond Beter Leefmilieu

Anno 2023 denk je de vergroening van je mobiliteitsbeleid niet meer weg. Kijk maar naar het toenemende belang van elektrische wagens en alternatieve vervoersmiddelen. Je mobiliteitsbeleid verduurzamen vraagt wat denkwerk en planning, maar je plukt er vele vruchten van.

In dit webinar vertellen we hoe je elektrische wagens en duurzame mobiliteit eenvoudig combineert in bedrijfsmobiliteit. Bond Beter Leefmilieu en UNIZO dompelen je onder in de wereld van elektrisch rijden en lichten de ins en outs van een flexibel mobiliteitsbeleid toe.

Wat zal je ontdekken?

🌱 Waarom duurzame mobiliteit onmisbaar is in je bedrijf
🌱 De best practices voor een flexibel mobiliteitsbeleid
🌱 Een introductie tot elektrisch laden en hoe je dit implementeert in je mobiliteitsbeleid
🌱 Waarom elektrische wagens hand in hand gaan met het wettelijk mobiliteitsbudget
🌱 Hoe je kosten en tijd bespaart dankzij digitalisatie

Wie zal er spreken?

✔️ Koen Van De Putte, Managing Director bij Olympus Mobility
✔️ Bert Van Molle, Sales & Marketing Manager bij Olympus Mobility
✔️ Naomi Cambien, Beleidsmedewerker Mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu
✔️ Jochen Goekint, Adviseur Mobiliteit bij UNIZO