Wettelijk mobiliteitsbudget 2.0

Het wettelijk mobiliteitsbudget 2.0 is eenvoudiger en aantrekkelijker

Regering De Croo kondigde aan dat alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal moeten zijn tegen 2026 en dat het wettelijk mobiliteitsbudget zal worden verbeterd.

Wat houdt dit nu concreet in voor bedrijven?

Olympus Mobility legt het kort uit:

Eerst en vooral zal de norm voor CO2-uitstoot vanaf september 2021 gebaseerd zijn op de WLTP-norm. Dit betekent dat er een verhoging zal plaatsvinden van de toegelaten CO2-uitstoot van bedrijfswagens onder pijler 1 tot 120g/km.

Dit is goed nieuws voor werknemers! Zij zouden nu meer mogelijkheden hebben om een kleinere en milieuvriendelijke auto aan te schaffen onder pijler 1 van het wettelijk mobiliteitsbudget.

Vervolgens is er sprake van een afschaffing van wachttijden voor zowel werkgevers (36 maanden) en werknemers (12 maanden) voor de massale invoering van het wettelijk mobiliteitsbudget.

Verder zouden er ook veranderingen komen in de vergoeding van huisvestingskosten. Het geografische criterium dat de werknemer binnen een straal van 5 km van de arbeidsplaats moet wonen, zou worden verruimd, en de voorwaarden voor de financiering van een hypotheek zouden worden versoepeld.

Ten slotte zijn er ook verscheidene fiscale stimuli voor de elektrificatie van de bedrijfswagen.

Bv. Investeringen in oplaadpunten zullen een belastingvermindering van 45% genieten. Dit moet elektrificatie van de bedrijfswagens stimuleren.

Met dit voorstel zijn de eerste concrete stappen gezet in de ambitie van de overheid om de bedrijfsmobiliteit te vergroenen!

Let wel, dit is nog een wetsvoorstel. Het moet worden goedgekeurd door de regering en door het parlement voordat het kan worden uitgevoerd. Maar we kunnen er zeker van zijn dat dit binnenkort zal gebeuren!

Zo blijft u altijd eenvoudig op weg met Olympus Mobility!

Lees onze andere blogartikels

Webinar: implementatie wettelijk mobiliteitsbudget met Materialise

Heel wat bedrijven dromen ervan om een duurzaam mobiliteitsplan voor hun werknemers uit te stippelen. Echter blijft het vaak bij woorden en niet bij daden, want veel bedrijven hebben amper de kennis over het praktisch aspect en nog minder over het wettelijk aspect.

Welke wettelijke richtlijnen moet ik volgen? Wat zijn de verschillende mogelijkheden binnen een mobiliteitsplan? Welke rechten hebben mijn werknemers? Ben ik verplicht om ook een cafetariaplan op te nemen? En vooral, wat zal de uitrol mij als werkgever kosten? Een heleboel vragen, maar Olympus Mobility zal het voor jou uitklaren in een 45 minuten durende webinar!

Wat zal je ontdekken?

✅ Welke voordelen de digitalisering van de verplaatsingen oplevert bij de uitrol van jouw mobiliteitsplan.
✅ Hoe je eenvoudig deze uitrol doorvoert met behulp van de Materialise-case en de expertise van My Mobility Budget Butler.
✅ Met welke elementen je rekening dient te houden bij het implementeren van duurzame mobiliteit.
✅ Hoe je kosten en tijd bespaart dankzij digitalisering.
✅ Hoe je als werkgever eenvoudig flexibiliteit biedt aan jouw werknemers.

Wie zal er spreken?

Bert Van Molle – Sales Manager bij Olympus Mobility
Koen Van De Putte – Managing Director bij Olympus Mobility
Thierry Devresse – Zaakvoerder bij My Mobility Budget Butler
Linda Aarts – Compensation & Benefits Manager bij van Materialise

Webinar: wettelijk mobiliteitsbudget met Silverfin

Sinds maart 2019 krijgen werkgevers de mogelijkheid om een mobiliteitsbudget in te voeren. Hierdoor geven ze hun werknemers de kans om hun bedrijfswagen om te ruilen in een mobiliteitsbudget, gesteund op drie pijlers. Een milieuvriendelijk auto, duurzame vervoersmiddelen en/of geld. De regulering rond dit wettelijk mobiliteitsbudget zal vanaf 1 januari 2022 veranderden en kent een aantal interessante wijzigingen. Dit voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Vandaag kiest nog maar 4% van de Belgische werknemers voor deze formule, desondanks geeft 50% van deze groep aan interesse te hebben in een mobiliteitsbudget. Een interessant gegeven, toch zien we dat veel werkgevers nog heel wat vragen hebben. Enerzijds over de regulering, anderzijds over de praktische uitvoering.

Wat zal je ontdekken?

✅ Wat het wettelijk mobiliteitsbudget is en hoe je het berekent.

✅ Welke interessante wijzigingen er gelden vanaf 1 januari 2022.

✅ Hoe je eenvoudig het wettelijk mobiliteitsbudget invoert aan de hand van de Silverfin-case.

✅ Hoe je kosten en tijd bespaart dankzij digitalisatie.

✅ Hoe werknemers eenvoudig zelf kunnen kiezen hoe ze naar het werk komen

✅ Hoe onze applicatie slimme mobiliteitskeuzes maakt en steeds de goedkoopste verplaatsing aanbeveelt

Wie zal er spreken?

Bert Van Molle – Sales Manager bij Olympus Mobility
Koen Van De Putte – Managing Director bij Olympus Mobility
Lisa Messiaen – Comp & Ben specialist bij Silverfin