de werknemer met een mobiliteitsbudget

Krijgen jouw medewerkers een duurzaam mobiliteitspakket ter beschikking?

Olympus mobility levert detail rapportering, een vlotte en correcte fiscale verwerking en voor elke werknemer gemakkelijk een vervoersmiddel op maat van zijn behoefte en traject.

Een kleine stap voor een grote verduurzaming van je bedrijf

Is social responsibility binnen je ondernening geen slogan maar een werkwoord? 

Wil je je medewerkers aansporen om duurzamer en efficiënter om te gaan met hun mobiliteit?

Olympus Mobility maakt het eenvoudig om je werknemers toegang te geven tot een à la carte menu van duurzame vervoersmogelijkheden, met een minimum aan administratieve impact op je HR-afdeling.

Het volstaat een menu aan vervoersmogelijkheden te configureren en het mobiliteitsbudget per werknemer of groep van werknemers toe te kennen.

Eenvoudig beheer van het mobiliteitsbudget

  • Toekenning en opvolging per werknemer
  • Beheer autorisaties per (groep van) werknemer(s). Wie mag welke vervoersmiddelen gebruiken, voor welk gebruik (woon-werk, werk-werk, privé), ….
  • Integratie van derde betalers abonnementen NMBS (+ MIVB + De Lijn + TEC) in budgetbeheer
  • Beste prijzen voor individuele verplaatsingen
  • Optimale BTW- en kostenaftrek
  • Eenvoudige rapportering voor vlotte verwerking in de loonadministratie
  • Eenvoudig digitaal proces om je werknemer in te schrijven

CORRECTE FISCALE BEHANDELING EN INPUT NAAR SALARISBEREKENING

Het Olympus platform geeft een gedetailleerde rapportering die kan gebruikt worden als input voor de salaris berekening. De correcte fiscale behandeling is verduidelijkt in een ruling met de FOD financiën.