Vlot beheer mobiliteitsbudget

Olympus maakt het beheer van het mobiliteitsbudget van je medewerkers gemakkelijk. De meeste mobiliteitsdiensten kan de werknemer rechtstreeks in de app aanschaffen en je betaalt op maandbasis de verbruikte mobiliteit. Uitzonderlijke uitgaven worden verwerkt in het beheerportaal.

Als werkgever kan je op elk moment de status van het mobiliteitsbudget van je werknemer opvolgen.Alle uitgaven worden dan ook netjes gescheiden gehouden van de dienstverplaatsingen. Zelfs voor 10-rittenkaarten is geen vermenging mogelijk.

Jaarlijks wordt het rapport opgemaakt waarmee de werkgever kan overgaan tot de uitbetaling van de budgetoverschotten.

Elke werknemer kan gebruik maken van maximaal drie gescheiden budgetten

  • business budget : voor dienstverplaatsingen of cafetariaplan
  • Mobiliteitsbudget : conform de fiscale wetgeving 2019
  • privé budget : voor privé uitgaven. Dit is volledig gescheiden van de werkgever en wordt gekoppeld met de persoonlijke bank- of kredietkaart van de werknemer.