Wettelijk mobiliteitsbudget

Het wettelijk mobiliteitsbudget is in voege sinds 1 maart 2019. Kort samengevat komt het hierop neer. Wanneer je als werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren, dan hebben je werknemers twee opties.

 • Ze kiezen voor een bedrijfswagen.
 • Of ze ruilen die in voor een mobiliteitsbudget.

Je werknemers kunnen dat budget vrij besteden in drie pijlers, binnen de bestedingsmogelijkheden die jij als werkgever aanbiedt.

Hier vind je een meer gedetailleerde uitleg.

De werknemer kan in de Olympus Mobility-app voor elke transactie kiezen aan welk budget de kost moet gelinkt worden.

 • business budget : voor onkostenbeheer
 • Wettelijk mobiliteitsbudget : conform de fiscale wetgeving 2019
 • Flex budget: flexibele mobiliteit via een cafetariaplan
 • privé budget : voor privé uitgaven gekoppeld met de persoonlijke bank- of kredietkaart van de werknemer.

Hieronder vind je het mobiliteitsbudget kort uitgelegd. Op het eerste gezicht lijkt het vrij ingewikkeld, maar Olympus Mobility is er om je daarin volledig te ontzorgen.

Samen met onze partners voorzien we een handige mobiliteitsapp die alle mobiliteitsuitgaven registreert. Verder zorgen we voor een eenvoudige rapportering van de uitbetaling van het restbedrag.

Het wettelijk mobiliteitsbudget in enkele stappen

No text

1. TCO (= total cost of ownership) berekenen

De TCO van de huidige bedrijfswagen bepaalt het mobiliteitsbudget van een werknemer. Deze TCO omvat de maandelijkse lease- of huurprijs van de bedrijfswagen. Daarin zitten ook de kosten voor brandstof naast de verzekeringen, CO2-solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw, vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare autokosten …

2. Pijler 1: milieuvriendelijke wagen

Je werknemer kan in pijler 1 afstand doen van de bedrijfswagen of kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. De TCO van de nieuwe milieuvriendelijke wagen zal lager liggen dan de huidige. Dat komt omdat de CO2-uitstoot vermindert door de lagere motorisatie of een lagere catalogusprijs. Je werknemer kan het bedrag dat overblijft uitgeven in pijler 2 van het mobiliteitsbudget.

3. Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Je werknemer kan het budget in pijler 2 besteden aan allerlei duurzame, alternatieve vervoersmiddelen. We denken aan trein, tram, bus, metro, deelwagens, -fietsen en -steps.

Hij mag het mobiliteitsbudget pijler 2 ook gebruiken om zijn huisvestingskosten, huurgelden en intresten van hypothecaire leningen te financieren. De enige voorwaarde is dat zijn woning binnen een straal van 5 kilometer rond de plaats van tewerkstelling moet liggen.

Met de Olympus Mobility-app kan je werknemer:

 • zijn tickets voor trein, tram, bus en metro digitaal aankopen,
 • een Cambio-deelwagen en een deelfiets gebruiken,
 • parkeren in de B-parkings aan de NMBS-stations …

Elke maand krijg je als werkgever één factuur voor alle mobiliteitskosten én een detailrapport van de uitgaven. Dat is superhandig omdat je op die manier de btw recupereert. Het resterende bedrag in de Olympus Mobility-app wordt netjes overgedragen naar de volgende maand.

4. Pijler 3: geld

Op 31 december van elk kalenderjaar maken we de balans op van het mobiliteitsbudget. Op dat moment wordt het restbedrag in pijler 3 in geld uitbetaald. Dat gebeurt na aftrek van een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. Het is niet mogelijk het budget over te dragen naar een volgend jaar.

Olympus Mobility bezorgt de werkgever een rapport waarin het saldo vermeld staat dat hij de werknemer moet uitbetalen.

No text

Het wettelijk mobiliteitsbudget praktisch uitgewerkt

We illustreren het mobiliteitsbudget even met een praktisch voorbeeld.

Op dit moment beschikt je werknemer over een bedrijfswagen. Vanaf 1 juli kiest hij voor het mobiliteitsbudget. We volgen de hierboven beschreven stappen en geven de bedragen in de praktijk weer.

1. TCO op basis van de huidige bedrijfswagen = €1.000 per maand

Tot 31/12 beschikt de werknemer beschikt dus over €6.000 mobiliteitsbudget.

2. Pijler 1

De werknemer kiest voor een milieuvriendelijke wagen. Daardoor bedraagt de nieuwe TCO slechts €800 per maand. De overige €200 kan de werknemer uitgeven in pijler 2.

3. Pijler 2

Over een periode van 6 maanden (in dit geval dus tot 31/12) beschikt de werknemer over een bedrag van €1.200 voor duurzame mobiliteit en huisvestingskosten. In dit voorbeeld verbruikt de werknemer €800 van dat bedrag.

4. Pijler 3

Een kleine rekensom toont aan dat er €400 mobiliteitsbudget overblijft. De werkgever betaalt dus het volgende bedrag aan de werknemer:

 • €400 x 38,07% = €152,28
 • €400 – €152,28 = €247,72

Olympus Mobility neemt deze berekeningen en het beheer van het mobiliteitsbudget graag van je over.

Laat het wettelijk mobiliteitsbudget over aan Olympus Mobility en partners

Olympus Mobility werkt samen met partners MMBB, Payflip en Vaigo die expert zijn in het mobiliteitsbudget.

Samen ontzorgen ze je onderneming op de volgende gebieden:

 • Opstellen van de policy over het mobiliteitsbudget
 • Voorbereiding en berekening van de TCO’s
 • Implementatie van het mobiliteitsbudget
 • Beheer en  opvolging van de uitgaven en het mobiliteitsgedrag van de werknemers

Olympus Mobility voorziet een handige mobiliteitsapp voor de uitgaven in pijler 2, én een eenvoudige rapportering voor de uitbetaling van het restbedrag in pijler 3.

Meer informatie nodig?

Contacteer ons gerust. We beantwoorden je vragen graag. Samen werken we aan een duurzamere mobiliteit.