Nieuw partnership met International Car Lease Holding

Onze visie op mobiliteit

Mobiliteit is voor ons continu onderhevig aan veranderingen.  Hier spelen vele factoren: de gewenste flexibiliteit, klimaatveranderingen en breder de totale milieu impact van onze gezamenlijk behoefte om ons te verplaatsen, de prijs, de risico’s en de efficiency. 

Bij onze klanten veranderen dan ook de mobiliteitsbehoeften continu. Ze zijn niet langer enkel bezig met het eigen wagenpark maar met de mobiliteitsbehoeften van al hun werknemers.

Wij als leasingmaatschappijen trachten onze adviserende rol naar toekomstige evoluties zo goed mogelijk op te nemen. 

Naast onze hoofdactiviteit van het aanbieden van wagens in operationele leasing bieden wij reeds jaren ook fietsen aan, en gaan we ook verder in onze adviserende rol in mobiliteitsoplossingen en zijn we mee één van de drijvende krachten in de evolutie naar meer duurzame bedrijfswagenparken. 

Van Mossel Groep
Nieuwe partner ICLH

De reden voor het partnership met Olympus Mobility

Olympus Mobility heeft in België al heel wat ervaring opgedaan in het aanbieden van multimodale mobiliteitsdiensten en er werden reeds enkele jaren geleden contacten gelegd met Olympus Mobility via onze leasemaatschappij Westlease.

We konden toen al kennismaken met de all-in-one mobiliteitsapp van Olympus Mobility die het voor werknemers eenvoudig maakt om met één app toegang te krijgen tot verschillende mobiliteitsdiensten. 

Deze mobiliteitsdiensten wilden we graag aanbieden aan alle klanten van de leasemaatschappijen van de International Car Lease Holding. Daarbij vonden samen met Shell Mobility Solutions en Olympus Mobility de juiste structuur om dit uit te rollen.

De concrete plannen om onze klanten te begeleiden mbt mobiliteit

In een eerste fase hebben we al enkele jaren geleden ingezet op fietsleasing. Een formule die zeer succesvol is en nog steeds blijft groeien. Een tweede pijler bestaat er uit onze klanten te begeleiden in de verduurzaming van hun wagenpark.

Dat gaat in eerste instantie over een analyse van de mobiliteitsbehoefte van de werknemers. Voor wie is een full elektrische wagen ideaal, voor wie hybride, wie blijft beter diesel of benzine rijden?

Ook adviseren we over passende laadoplossingen voor elektrische wagens. Zowel thuis, onderweg als op het werk. Tenslotte zetten we in op het aanbieden van multimodale mobiliteitsdiensten. 

Dit aan de hand van de app van Olympus Mobility die de gebruikers gemakkelijk toegang geeft tot openbaar vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps, taxi’s, Uber, Waterbus, internationale treintickets…