REGISTREREN FIETS- EN AUTO KILOMETERS

Eenvoudig registreren van KM voor fiets en auto voor je loonadminstratie

De populariteit van het fietsen naar het werk met de bijhorende fietskilometervergoeding is een goede zaak voor de mobiliteit en gezondheid van je werknemers. Een eenvoudig systeem om de fietskilometers bij te houden komt dan zeker van pas.

Met de km registratiemodule in de Olympus app kan de werknemer zeer vlot aanduiden welke dagen hij naar het werk fietste. De werkgever verkrijgt maandelijks een eenvoudig rapport voor de loonadministratie van het sociaal secretariaat.

Deze module kan je ook aanwenden voor de registratie van de auto
kilometerregistratiee voor de woon-werk vergoeding als je dit wenst te optimaliseren voor deeltijds werken, thuiswerken en dergelijke.

KM-REGISTRATIE
smile