Bank Van Breda : “De trend naar een duurzaam mobiliteitsbeleid is gezet”

Griet De Ranter, HR Business Partner
Bank Van Breda - Griet De Ranter (HR Business Partner)

In 2020 heeft Bank Van Breda de car policy grondig herzien.

2 doelstellingen stonden hierbij voorop:

  1. De ambitie om tegen 2030 de totale CO2 uitstoot met minstens 55% te verminderen. Mobiliteit is daarbij de grootste uitdaging met 71% van de totale uitstoot. Vergroening van hun car policy was dan ook een must.
  2. Alternatieve keuzemogelijkheden bieden voor hun medewerkers. Niet iedereen is vragende partij voor een firmawagen. Iedere werknemer maakt graag de keuze die het best bij hem/haar/hen past. Sommige collega’s verkiezen geen of een zuinigere wagen en krijgen nu op een fiscaalvriendelijke manier alternatieven aangeboden. Deze nieuwe keuzemogelijkheden bieden ze aan via het wettelijk mobiliteitsbudget en de Olympus Mobility tool.

“In onze zoektocht naar een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen kwamen we al snel uit bij Olympus Mobility. We maakten een vergelijking op van de verschillende tools naar prijs – kwaliteit en mogelijkheden.” vertelt Griet De Ranter.

“De gesprekken met Olympus Mobility liepen van in het begin vlot en we kregen snel een duidelijk antwoord op al onze praktische vragen.”

De trend naar een duurzaam mobiliteitsbeleid is zo gezet. Intussen stapten er al enkele medewerkers in het wettelijk mobiliteitsbudget en de toegang tot Olympus Mobility werd heel eenvoudig geactiveerd en positief onthaald.

“We merken dat dit ook een belangrijke troef wordt bij aanwervingen van nieuwe medewerkers én in ons verloningsbeleid en zullen hier naar de toekomst toe dan ook verder op blijven inzetten.”