Privacy verklaring

Privacy verklaring

Olympus Mobility hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zoals bij :

 • Het contacteer-mij formulier
 • het inschrijven op de nieuwsbrief
 • het downloaden van de demo-versie van onze App.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is gesteund op de toestemming van de gebruiker die gegeven wordt door het ingeven van de persoonsgegevens.

Het doel van de verwerking is, afhankelijk van het geval, de commerciële contact name, de verzending van de nieuwsbrief, de aanmaak en installatie van de demo account en demo App.

De gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing van de Olympus dienstverlening maar de gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, daartegen verzetten. Daartoe zal hij zich richten tot:

Olympus Mobility
Ajuinlei 1 – 9000 Gent

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden en enkel gebruikt door Olympus Mobility zelf en haar eventuele onderaannemers.

Conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en wissen van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Olympus Mobility
Ajuinlei 1 – 9000 Gent

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kunt u vragen de gegevens die op u betrekking hebben te wissen (waardoor u niet langer de nieuwsbrief kan ontvangen noch gebruik kan maken van andere diensten van Olympus Mobility).

U heeft tevens het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U heeft tevens het recht van ons de beperking van de verwerking te vragen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de Gebruiker, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en de Gebruiker verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan en
 3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de Gebruiker heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Olympus Mobility kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.olympus-mobility.com gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Olympus Mobility permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor het gebruik van de Olympus demo account vragen wij volgende gegevens:

 • naam en voornaam
 • gsm nummer
 • e-mailadres.

Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief en het contacteer-mij formulier vragen wij volgende gegevens:

 • naam en voornaam
 • e-mailadres.

Olympus Mobility is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. De persoonsgegevens worden bewaard tot (1) het wissen, gevraagd door de gebruiker, of (2) een termijn van maximum 3 jaar na het einde van het gebruik waarvoor de gegevens verzameld werden.

Olympus Mobility gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van deze website beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren.

Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Als je verder surft op deze website of klikt op ‘Ik aanvaard cookies’, dan geef je je toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

Hieronder vind je meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, hoe Olympus Mobility je privacy bewaakt en de mogelijkheid om je cookie-keuze aan te passen.

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die in je browser worden opgeslagen als je een website bezoekt.

Er bestaan meerdere soorten cookies, die ervoor zorgen dat je voor verschillende doeleinden kunt worden herkend, bijvoorbeeld door je taalkeuze op te slaan om je bezoek aan een website aangenamer te maken. Zo moet je niet bij elk bezoek je taal kiezen. Bepaalde cookies zijn anoniem en verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, andere zijn niet-anoniem en worden gebruikt om pagina’s aan te passen aan jouw voorkeuren.

 1. Welke soorten cookies zijn er?

Olympus Mobility maakt een onderscheid tussen 3 soorten cookies.

Noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Die cookies zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om je taalkeuze te bewaren.

Analysecookies zijn anonieme cookies die informatie verzamelen over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, …) om de werking van deze website in het algemeen te verbeteren.

Olympus Mobility gebruikt daarnaast nog verschillende andere niet-anonieme cookies om je voorkeuren of je gedrag te registreren voor verschillende doeleinden:

 • Functionaliteitscookies maken het surfen voor jou aangenamer bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat Olympus Mobility je niet vraagt om reeds ingevulde informatie nog eens in te vullen.
 • Advertentie- en personalisatiecookies verzamelen informatie over je surfgedrag met als doel je reclame of inhoud aan te bieden over de Olympus diensten;
 • Tracking cookies worden gebruikt om je surfgedrag op deze website te volgen.
 • Sociale media cookies worden gebruikt om de relevantie van Olympus Mobility te verhogen en de efficiëntie van onze reclamecampagnes te meten op sociale media-platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ….
 1. Hoelang blijven cookies bestaan?

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser. Zodra je je browser sluit worden die cookies automatisch gewist.

Permanente cookies blijven in je browser staan, ook als je de browser sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven in je browser staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.

 1. Wie plaatst en beheert cookies?

Eerste partij cookies (first party) zijn cookies die Olympus Mobility zelf plaatst en beheert en/of plaatst en beheert in samenwerking met andere partijen. In deze laatste situatie kan Olympus Mobility ook gegevens delen met deze partijen.

Derde partij cookies (third party) zijn cookies die een derde partij plaatst en beheert. Ze worden geplaatst tijdens je bezoek aan deze website en worden opgeslagen in een platform van die derde partij. Dit in een voor Olympus Mobility afgeschermde omgeving.

 1. Wat met je privacy?

In de bovenstaande privacyverklaring vind je meer informatie over het privacybeleid van Olympus Mobility. Daarin vind je bijvoorbeeld informatie over je rechten als Olympus Mobility persoonsgegevens van je verwerkt o.a. bij het gebruik van cookies.

Als Olympus Mobility derde partij cookies (zie punt 4) gebruikt, dan zorgt Olympus Mobility ervoor dat derde partijen je niet kunnen identificeren aan de hand van je gegevens die werden opgeslagen in die cookies.

 1. Wat is de impact van je cookie-keuze?

Maak je een keuze op deze website dan geldt deze keuze voor alle pagina’s van deze website. Als je meerdere browsers gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Chrome) dan moet je voor elke browser apart een keuze maken.

 1. Hoe je cookie-keuze wijzigen?
 2. Cookies voor deze website aanvaarden of weigeren

Klik onderaan een webpagina op ‘Cookie-keuze wijzigen’, op ‘Meer informatie over cookies’ en maak dan je keuze.

 • Wil je cookies ? Klik op “Ik aanvaard cookies”.
 • Wil je geen cookies ? Klik op “Ik weiger cookies”. Hou er wel rekening mee dat deze website niet optimaal zal werken.

Merk op: Olympus Mobility mag op basis van de wetgeving noodzakelijke cookies (zie punt 2) blijven gebruiken zonder je toestemming. Als je je cookie-keuze intrekt, dan heeft dat geen effect op deze cookies.

 1. In bepaalde browsers kun je er ook voor kiezen om niet gevolgd te worden door websites (“Niet volgen” of “Do not track”). Olympus Mobility houdt enkel rekening met het eigen cookie-mechanisme en ondersteunt “Do not track” niet.
 2. Alle cookies aanvaarden, weigeren of wissen

Je kunt de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org.

 1. Wat als ik mijn keuze wijzig?

Als je cookies hebt geaccepteerd voor deze website en later je keuze wijzigt dan stopt Olympus Mobility met het opslaan van nieuwe gegevens vanaf het moment dat je cookies weigert. Als je nadien nog eens je cookie-keuze wijzigt en opnieuw je toestemming geeft om cookies te gebruiken, dan voegt Olympus Mobility de nieuwe gegevens toe aan die van daarvoor.