De Olympus app volgens jouw bedrijf

Wil je de duurzame mobiliteit in je bedrijf stimuleren, dan kan je de Olympus app in je eigen bedrijfslayout steken. Dit is meer dan je logo en bedrijfskleuren want je kan je eigen website of webapplicatie integreren in de Olympus app. Of je kan in het ticketmenu je eigen menu opties toevoegen.

Voor meer inlichtingen, contacteer sales@olympus-mobility.com