Olympus Mobility is een initiatief van VAB, Cambio en Taxistop sinds 2015.

Met het performant, digitaal Olympus platform willen wij mobiliteitsgebruikers zoveel mogelijk ontzorgen in het combineren van verschillende vervoersmodi en de administratie ervan. Deze enorme vereenvoudiging resulteert in minder kosten en meer nuttige tijd voor werknemers én werkgevers. Wanneer vervoersmodi slim kunnen gecombineerd worden in functie van de verplaatsing, zal dit ook resulteren in een broodnodige verminderde filedruk.

Het Olympus platform dekt de volledige procedure van aankoop tot facturatie en nuttige nieuwe integraties en oplossingen worden regelmatig doorgevoerd.