Wettelijk mobiliteitsbudget 2.0

Het wettelijk mobiliteitsbudget 2.0 is eenvoudiger en aantrekkelijker

Regering De Croo kondigde aan dat alle nieuwe bedrijfswagens CO2-neutraal moeten zijn tegen 2026 en dat het wettelijk mobiliteitsbudget zal worden verbeterd.

Wat houdt dit nu concreet in voor bedrijven?

Olympus Mobility legt het kort uit:

Eerst en vooral zal de norm voor CO2-uitstoot vanaf september 2021 gebaseerd zijn op de WLTP-norm. Dit betekent dat er een verhoging zal plaatsvinden van de toegelaten CO2-uitstoot van bedrijfswagens onder pijler 1 tot 120g/km.

Dit is goed nieuws voor werknemers! Zij zouden nu meer mogelijkheden hebben om een kleinere en milieuvriendelijke auto aan te schaffen onder pijler 1 van het wettelijk mobiliteitsbudget.

Vervolgens is er sprake van een afschaffing van wachttijden voor zowel werkgevers (36 maanden) en werknemers (12 maanden) voor de massale invoering van het wettelijk mobiliteitsbudget.

Verder zouden er ook veranderingen komen in de vergoeding van huisvestingskosten. Het geografische criterium dat de werknemer binnen een straal van 5 km van de arbeidsplaats moet wonen, zou worden verruimd, en de voorwaarden voor de financiering van een hypotheek zouden worden versoepeld.

Ten slotte zijn er ook verscheidene fiscale stimuli voor de elektrificatie van de bedrijfswagen.

Bv. Investeringen in oplaadpunten zullen een belastingvermindering van 45% genieten. Dit moet elektrificatie van de bedrijfswagens stimuleren.

Met dit voorstel zijn de eerste concrete stappen gezet in de ambitie van de overheid om de bedrijfsmobiliteit te vergroenen!

Let wel, dit is nog een wetsvoorstel. Het moet worden goedgekeurd door de regering en door het parlement voordat het kan worden uitgevoerd. Maar we kunnen er zeker van zijn dat dit binnenkort zal gebeuren!

Zo blijft u altijd eenvoudig op weg met Olympus Mobility!

Lees onze andere blogartikels